Kazimierz Pawlaczek

Kazimierz Pawlaczek ur. 29 września 1916 r . w Maliczkowicach obecnie Rosja, zm. 7 lutego 2001 r. w Bielawie.  Ojciec Marcin, matka Anna z domu Andreasik. Kazimierz Pawlaczek z zawodu był rolnikiem. Jego żona Katarzyna z domu Woźna, z zawodu pielęgniarka, urodziła się 22 października 1917 r. Ślub zawarli w miejscowości Nawaria.

W roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2012” ukazał się artykuł Krystyny Pawełek o Kazimierzu Pawlaczku. W wywiadzie udzielonym dla rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” Alicja Karaś wspomina swojego tatę: „Tato mój udowodnił całym swoim życiem, że dla Polski i jej wolności zdolny jest do największych poświęceń. Walczył w wojnie obronnej 1939 roku, potem od 1942 r. był zastępcą komendanta gminnego Batalionów Chłopskich w Sokolnikach. W konspiracji działał następnie w Armii Krajowej w Maliczkowicach. Był dowódcą lokalnego oddziału Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych oraz walkach partyzanckich z Niemcami i Ukraińcami. Po wejściu Sowietów pozostał w lwowskiej konspiracji „NIE”.

Alicja Karaś, córka Kazimierza Pawlaczka, wspomina:  „Jan Kulicz z Bielawy w czasopiśmie „Spotkania Świrzan” nr 8 w artykule pt „Podwójny most” wspomina mojego ojca, który w 1944 r. jako brygadzista w radzieckiej firmie Mostopojezd, budującej w Przemyślu most na Sanie, przeprowadzał przez granicę do Polski kurierów konspiracji lwowskiej i osoby zagrożone. Grupy liczyły niekiedy do 20 osób. Ten most przerzutowy uratował kilkuset mężczyzn m.in. płk Sawickiego, Jędrzejewskiego i kilku księży. W listopadzie 1945 roku tato również opuścił ziemię lwowską i zamieszkał w Gliwicach, gdzie prowadził lokal kontaktowy dla ludzi przyjeżdżających ze Lwowa”..

K. Pawełek, Rozmowa o Kazimierzu Pawlaczku. Wolność. Patriotyzm. Rodzina, „Bibliotheca Bielaviana 2012”, s. 175-179.