Senator RP Aleksander Szwed odwiedził bibliotekę w Bielawie

9 maja 2017 r. w ramach jubileuszowego roku 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie bielawską instytucję odwiedził Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed. Urszuli Ubych – dyrektorowi biblioteki bielawskiej wręczył List gratulacyjny i bukiet kwiatów. Zapoznał się z pracą bibliotekarzy w działach bibliotecznych i rozmawiał z nimi o ich pracy. Obejrzał najnowszą inicjatywę biblioteki Wrzutnię na książki. Najmłodszym czytelnikom biblioteki przeczytał bajki.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed bardzo interesował się działalnością bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana i serią literacką Sudecka poezja i proza. Poznał najnowszą publikację wydawnictwa 25 lat bielawskiego samorządu 1990-2015.  Zapoznał się z pracą redaktorską nad miejskim rocznikiem bielawskim „Bibliotheca Bielaviana”, a w gronie redaktorskim omówił wartości tworzenia Raportów o stanie miasta i możliwości adaptowania ich jako artykuły informacyjne do rocznika.

Na koniec wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiedził bielawskie muzeum, które jest jednym z jej działów. Tutaj zwrócił uwagę na pozostałości po przemyśle włókienniczym. Zwrócił uwagę na zabytki z działu Kultura. Szczególnie zainteresował się starym kinematografem i najstarszymi eksponatami Orkiestry Dętej nieistniejącego Zakładu Przemysłu Bawełnianego Bielbaw.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed, pracownikom bielawskiej biblioteki z okazji 70-lecia jej działalności, życzył: „(…) kolejnych dobrych lat działalności biblioteki, dalszego zaangażowania w promocję inicjatyw kulturalnych, popularyzacji czytelnictwa (…)”.