Położenie kamienia węgielnego 5 lipca 1860 r.

5 lipca 1860 r. to ważna data dla przedwojennej bielawskiej oświaty. Tego dnia położono kamień węgielny pod budowę szkoły katolickiej przy ul. Wolności 39 (Reichenbacherstraße 49). Budowa trwała ponad rok. Poświęcenia budynku szkoły dokonano 23 września 1861 r.

Nauczycielami tej szkoły byli kolejno: August Kaschel, Carl Hoffmann, Bernhard Köbsch, Franz Nitsche, Joseph Wels, Fritz Wessel i Hans Kudoke. Jednak dla bielawian najważniejszą postacią tej szkoły był nauczyciel Anton Hannig (zm. 28 września 1891 r.). Jest on autorem kroniki Bielawy z 1866 r. Warto podkreślić, że jest to pierwsza drukowana i wydana w bielawskim wydawnictwie Hermanna Krichlera kronika Bielawy. 

Od 1945 r. w budynku przy ul. Wolności 39 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1, a obecnie budynek należy do Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima.