20. rocznica powodzi tysiąclecia w Bielawie – uroczystości

19 lipca 2017 r. w Bielawie odbyły się uroczystości upamiętniające mieszkańców Bielawy, którzy bronili swojego miasta przed powodzią tysiąclecia w 1997 r. O godz. 17.00 w Teatrze Robotniczym przy ul. Piastowskiej 19a odbyła się projekcja filmu dokumentalnego: Kilkadziesiąt dramatycznych godzin. Powódź tysiąclecia w Bielawie. Projekcję filmu o powodzi z 1997 r. zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i Burmistrz Miasta Bielawa. Przed filmem Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i Zbigniew Dragan – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy licznie zgromadzonej publiczności przypomnieli dramatyczne chwile powodzi w Bielawie w 1997 r.  Film dokumentalny o powodzi w Bielawie został zrealizowany przez redakcję rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana. Piosenka pt. Wielka woda wykonana przez zespół Erato a wykorzystana w filmie, była wykonywana w 10. rocznicę powodzi w 2007 r.

Kolejnym punktem uroczystości 20-lecia powodzi tysiąclecia w Bielawie było spotkanie o godz. 18.00 przy ul. Ludwika Waryńskiego, gdzie znajduje się kamień pamięci poświęcony bielawianom, którzy obronili miasto przed powodzią. Tamte wydarzenia przypomniał gospodarz tej części uroczystości Janusz Cąber, a także Zbigniew Rak – burmistrz Bielawy 1994-1998, Zbigniew Henke – zastępca burmistrza Bielawy 1994-1998 i Marek Witold Runowicz – zastępca burmistrza Bielawy obecnej kadencji 2014-2018.