Wystawa malarstwa Heleny Stępień – 2017

11 października 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie przy ul. Polnej, w ramach XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zorganizował wystawę malarstwa Heleny Stępień pt.: „Inspiracja kolorem”. Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka przywitała gości, a zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner otworzyła wystawę malarstwa Heleny Stępień.