Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2016”

24 października 2017 r. o godz. 17.30 w Bielawie w dawnym Teatrze Robotniczym przy ul. Piastowskiej 19a odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2016”. Jest to już ósma publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Miłą niespodzianką przed uroczystością był występ Orkiestry Dętej SART przed Teatrem Robotniczym.  W 2016 r. Orkiestra obchodziła swoje 70-lecie działalności i dlatego w roczniku znalazł się artykuł 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016. W holu Teatru można było obejrzeć także wystawę poświęconą 70-leciu zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie, a w roczniku czytelnicy znajdą artykuł z historii tego zakładu. Recenzent rocznika prof. Stanisław Sławomir Nicieja w swojej recenzji napisał: Artykuły odsłaniają nieznane karty z historii Bielawy, Dzierżoniowa i obszaru Gór Sowich i będą  w przyszłości stanowić dobry materiał historiograficzny do stworzenia obszernej syntezy dziejów tych okolic. (…) są ze wszech miar warte publikacji. (…).”. Profesor Nicieja dodał: „publikowana od ośmiu lat Bibliotheca Bielaviana utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz jest swoistym fenomenem, jeśli chodzi o historię regionalną. Nawet dużo większe niż Bielawa miasta, w których są ośrodki uniwersyteckie, nie mogą się pochwalić tak regularnym i systematycznym wzbogacaniem swojej wiedzy dzięki podobnym wydawnictwom, jak kolejne roczniki Bielaviany”. 

Uroczystość otworzył występ zespołu Erato pod kierunkiem Elżbiety Zachowskiej, śpiewali: Bartek Brzeziński, Dominika Boczula, Ewelina Jursza, Ola Jursza, Karolina Pluta, Magdalena Borodajko, Wiktoria Sikora, Wiktoria Skrzypek i Martyna Abram.  Uroczystą promocję prowadziła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i dr Rafał Brzeziński – redaktor rocznika „Bibliotheca Bielaviana”. Z okazji promocji rocznika, Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza Bielawy podziękowała wszystkim, którzy tworzyli rocznik „Bibliotheca Bielaviana 2016”. Każdy z autorów i bohaterów wywiadów otrzymał pamiątkowy egzemplarz rocznika, a członkowie Orkiestry w podziękowaniu zagrali na scenie dwa marsze. Prof. Stanisław Sławomir Nicieja powiedział: „… gratuluję, że po raz ósmy spotykamy się z kolejnym tomem i niech to trwa, niech to będzie niekończąca się opowieść (…) niech to będzie niekończąca się opowieść o przeszłości pięknego, ważnego miasta Bielawa”.

W roczniku bielawskim znajdziemy artykuły recenzyjne, kalendaria miasta: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne. Nieprzemijającą wartością rocznika są wywiady z ważnymi osobowościami miasta, m.in. z Katarzyną Sochą, Eugeniuszem Jurgowiakiem, Czesławem Łyżwą, Katarzyną Bujnowską, Henrykiem Matuszczykiem, Heleną Augustynowicz, Kazimierzem Żurawskim i Adamem Pajdą. W roczniku znalazły się także wywiady z ludźmi, którzy odeszli w 2016 r.: z Danielą Kruszyńską, z Leonem Otockim i wywiad o nauczycielu Władysławie Najmanie.

24 X 2017 r., promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2016”, od lewej: Stanisław Wojnar, Henryk Matuszczyk, Beata Jagieła-Pastuszka, Adam Pajda, Jan Gładysz, Anna Brzezińska, Pelagia Kabaj, Andrzej Andrzej Świętczak, dr Ryszard Mierzejewski, Kazimierz Rachowiecki, por. Bronisław Wilk, Eugeniusz Jurgowiak, Leszek Musiał, Alicja Kossowska, Maria Żygadło, Barbara Wróblewska, Piotr Kruszyński, Elżbieta Sikora, Halina Malinowska, Lidia Janicka, Bogusława Patrzykąt, Leszek Stróżyk, Halina Wrzesińska, dr Grzegorz Pisarski, Krystyna Koczenas, Grażyna Będkowska, Grażyna Kowalczyk, Bożena Mak, Urszula Ubych dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Izabela Fiedler, dr Rafał Brzeziński redaktor naczelny rocznika „Bibliotheca Bielaviana”, fot. Arch. BB