Zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner – koordynacja ferii zimowych 2018

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się robocze spotkanie zastępcy burmistrza Bielawy Małgorzaty Greiner z dyrektorami i kierownikami jednostek samorządowych w sprawie organizacji ferii zimowych 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Ewa Kowalik – dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych, Beata Pastuszka – kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie i Marcin Rak – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz Bielawy Małgorzata Greiner zorganizowała to pierwsze spotkanie celem koordynacji planowanej oferty feryjnej w 2018 r.