Spotkanie z poetą Tadeuszem Żurawkiem

9 lutego 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z poetą Tadeuszem Żurawkiem, który promował swój najnowszy tomik Wiersze II. Spotkanie poprowadził poeta dr Ryszard Mierzejewski.  Obaj poeci związani są z bielawską serią literacką Sudecka poezja i proza bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana.