Inauguracja Bielawskich Obchodów 100-lecia Niepodległości

22 marca 2018 r. w dawnym Teatrze Robotniczym odbyła się Uroczysta Inauguracja Bielawskich Obchodów 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. W holu zostały zaprezentowane plakaty historyczne przygotowane podczas lekcji muzealnych i warsztatów zorganizowanych przez Bielawską Placówkę Muzealną – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Wszystkich zaproszonych gości przywitał burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa.  Zostało zaprezentowane oficjalne logo obchodów miejskich wyłonione w drodze konkursu.  Okolicznościowe wykłady historyczne wygłosili historycy: Andrzej Sepełowski i dr Rafał Brzeziński.  Inaugurację podsumowała zastępca burmistrza Bielawy Jadwiga Horanin, która podziękowała wszystkim za udział w organizacji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.