Wykład dra Bartłomieja Perlaka

11 kwietnia 2018 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie odbył się wykład dra Bartłomieja Perlaka. Jest to historyk młodego pokolenia. Urodził się w Dzierżoniowie. W swojej naukowej pracy doktorskiej zajmował się tematyką internowanych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W 2017 r. wydał książkę Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz tak napisał w krótkiej recenzji książki: „Jest to opracowanie nowatorskie i niewątpliwie dobrze przedstawiające ważne, a dotąd nieobecne szerzej w literaturze przedmiotu (…) Otrzymaliśmy solidną i rzetelną rozprawę”. Prof. dr hab. Edward Czapiewski napisał: „autor bardzo dobrze opisał realia dnia codziennego w ośrodkach internowania. (…) Umiał wykazać różnice w ośrodkach internowania, co nie było łatwe”. 

Dr Bartłomiej Perlak w swojej pracy naukowej zajmuje się historią najnowszą. W 2010 r. wydał książkę Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku.  Jest współredaktorem bielawskiego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”, znany jest bielawskiej społeczności z takich artykułów jak: Polskie początki sportu w powojennej Bielawie w latach 1945-1950 i Powstanie i działalność Państwowej Wytwórni Urządzeń Radiokomunikacyjnych w Bielawie w latach 1946-1968. Jest też współautorem artykułu 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie.   

Dr Bartłomiej Perlak w swoim wykładzie ukazał kulisy przygotowań do stanu wojennego i internowania. 

 

 

B. Perlak, Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku, Dzierżoniów 2010. 

B. Perlak, Polskie początki sportu w powojennej Bielawie w latach 1945-1950, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 13-31. 

B. Perlak, Powstanie i działalność Państwowej Wytwórni Urządzeń Radiokomunikacyjnych w Bielawie w latach 1946-1968, „Bibliotheca Bielaviana 2010”, s. 47-59. 

R. Brzeziński, B. Perlak, 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana 2016”, s. 63-76. 

B. Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, Wrocław 2017.