IV Międzynarodowy Turniej Mahjonga Dragon Owl Riichi Contest 2018 Bielawa

18 sierpnia 2018 r. w sobotę  w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej 19c odbył się IV Międzynarodowy Turniej Mahjonga Dragon Owl Riichi Contest 2018 Bielawa. Patronat Honorowy nad Turniejem objęła Przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Masyk. Otwarcie Turnieju zaszczyciła swoją obecnością Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy. Otwarcia Turnieju dokonała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Urszula Ubych i prezes Bielawskiego Klubu Mahjonga – Haneman Hunters Marek Wakuluk.