Goście z Warendorfu i Lingen w bielawskim muzeum

22 sierpnia 2018 r. w bielawskim muzeum spotkali się goście z Warendorfu i Lingen z dr. Rafałem Brzezińskim. Heinz Pieper – prezes  Heimatbiund Kreis Reichenbach przekazał do muzeum część pamiątek zbieranych przez dawnego mieszkańca Bielawy Johannesa Leuchtenbergera. Goście zwiedzili Bielawę i poznali jej historię.