79. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

2017 września 2018 r. w Bielawie przy obelisku na Placu Kombatantów odbyła się uroczystość 79. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Po wystąpieniu Jadwigi Horanin zastępcy burmistrza Bielawy, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów.