15 lat szkoły Cechu Rrzemiosł Różnych w Bielawie

19 października 2018 r. w dawnym Teatrze Robotniczym odbyła się uroczysta gala z okazji 15-lecia Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Wśród zaproszonych gości byli: Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Artur Kniejski Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki, Leszek Stróżyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy wraz z radnymi Jarosławem Florczakiem, Tomaszem Jazowskim i Krzysztofem Możejko, dyrektor MZPO Ewą Kowalik, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie z Kazimierzem Rachowieckim Starszym Cechu, Markiem Strzeleckim Podstarszym Cechu oraz członkami – Barbarą Buczek, Andrzejem Jaworskim i Jakubem Błaszczykiem. Obecne również były: współzałożycielka Szkoły Danuta Obacz oraz obecna Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka. Wśród gości nie zabrakło Honorowych Członków Cechu i Przyjaciół Szkoły, przedstawicieli instytucji powiatowych i miejskich, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców, w tym mistrzów szkolących uczniów, pracowników Szkoły  i Cechu,  nauczycieli obecnie pracujących i byłych oraz uczniów i absolwentów.