Święto Niepodległości w Bielawie 2018

11 listopada 2018 r. w Bielawie odbyło się uroczystość Święta Niepodległości. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk. Wiązanki kwiatów dla uczczenia 11 Listopada złożyły tego dnia władze miasta przewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy Marta Masyk, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, a także kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, szkół i placówek oświatowych. 

Oprawę muzyczną Święta Niepodległości wykonał bielawski chór Czerwona Jarzębina pod przewodnictwem Elżbiety Zachowskiej.