Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2017”

13 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2017”. Jest to już dziewiąta publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a redaktorem dr Rafał Brzeziński.

Recenzent rocznika prof. Stanisław Sławomir Nicieja w swojej recenzji napisał:  „Od dziewięciu lat towarzyszę jako recenzent wydawnictwu „Bibliotheca Bielaviana”, w który staram się ocenić od strony warsztatowej i naukowej artykuły o tematyce historycznej, dotyczącej dziejów ziemi dzierżoniowskiej. Wydawnictwo to z każdym rokiem umacniało swą pozycję w pejzażu intelektualnym i badawczym Dolnego Śląska. Poprzez skupienie w redakcji autorów kompetentnych, którzy z każdym rokiem rozwijali przestrzeń badawczą i umacniali swą pozycję naukową, wydawnictwo „Bielaviana” wprowadziło do polskiej historiografii i obiegu czytelniczego bardzo wartościowe pozycje historiograficzne. Przyczyniło się tym samym do podniesienia naszej wiedzy o przeszłości Śląska, zwłaszcza tej powojennej, gdy ziemia dzierżoniowska znalazła się w granicach państwa polskiego. To jest ważny i trudny do przecenienia walor już dziewięciu tomów „Bibliotheca Bielaviana”. Z satysfakcją pragnę stwierdzić, iż dany mi do recenzji dziewiąty tom „Biblioteca Bielaviana” ugruntowuje jeszcze mocniej jej pozycję w najnowszej historiografii śląskiej. Artykuły zredagowane są profesjonalnie, oparte na solidnej bazie źródłowej, zaczerpniętej głównie z archiwów. Odsłaniają one nieznane karty z historii Bielawy, Dzierżoniowa i obszaru Gór Sowich i będą w przyszłości stanowić dobry materiał historiograficzny do stworzenia obszernej syntezy dziejów tych okolic.”.

 

Szablon plakatu