Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje 2019

15 maja 2019 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie o godz. 17.00 odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy. Jest to zbiór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXVIII tom z tej literackiej serii. 

W publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy swoje wiersze opublikował: Krzysztof Pasek, dr Ryszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Trepner, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Weronika Karwacka, Tomasz Kolber, Julia Kurzawa, Adam Lizakowski, Maciej Henryk Modzelewski, Hanna Niedziela, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Ewelina Podolska, Paweł Stolarski,  Krzysztof Urzędowski, Adrian Błoniewski, Jarosław Wit Dłużniak, Stanisław Wojnar, Jakub Wojtanowski, Tadeusz Żurawek i Maria Grabowska. 

Podczas spotkania poeci zaprezentowali swoje wiersze. Za najlepszy utwór tego spotkania poeci uznali wiersz Na saloniku Pawła Stolarskiego. 

Szablon plakatu