Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 2 czerwca 2019 r.


0
Categories : Bez kategorii

2 czerwca 2019 r. odbyła się trzecia, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00. Pierwszym punktem był kościół Kaplica Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej. Omówiliśmy historię budowy kościoła i  rozwój tej części Bielawy w latach 20. i 30. XX w. Wówczas powstały duże osiedla mieszkaniowe według koncepcji „miasto ogród”. Zwróciliśmy uwagę na rodzinę Henklów którzy mieszkali w tym rejonie i zasłużyli się dla społeczności lokalnej.

Pierwszą znaną postacią był Paul Henkel (mieszkał przy ul. Ludwika Waryńskiego 33 – Neuroderstraße 33, gdzie mieścił się jego sklep z artykułami kolonialnymi), który uczestniczył w życiu bielawskiej gminy katolickiej i przyczynił się do wybudowania kościoła w górnej Bielawie, gdzie przedtem nie było świątyni. W tym celu Paul Henkel 17 listopada 1925 r. sprzedał swoją działkę o powierzchni 5762 m2 w pobliżu swojego domu przy Friedrich Ebert Straße (dzisiaj ul. Słowiańska), na której później wybudowano kościół (Kaplica Ducha Świętego). Paul Henkel przez dwadzieścia lat działał jako przewodniczący oddziału „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler E.d.K.”, w skrócie EDEKA (Towarzystwo Kupieckie Handlarzy Towarów Kolonialnych), a do końca II wojny światowej był kasjerem bielawskiego Rabatt-Sparverein (Towarzystwa Oszczędnościowo-Rabatowego).

Brat Paula – Hermann Henkel propagował ruch turystyczny w Górach Sowich. Był nauczycielem i członkiem bielawskiego Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebirgsverein), a w latach 1915-1917 zastępcą przewodniczącego tego towarzystwa. Przez 23 lata pracował w katolickiej szkole w Górnej Bielawie. Hermann Henkel, dobry znawca tutejszych terenów, otworzył Góry Sowie dla ruchu turystycznego. W 1915 r. wydał ich mapę z kolorowym oznakowaniem szlaków. Był także jednym z pierwszych, którzy zaczęli jeździć na nartach. Założył Klub Narciarski (Schneeschuh-Klub) i zajął się nauką jazdy na nartach w Ogrodzie Tureckim (Türkengarten), powyżej nieistniejącej dziś gospody „Goldenes Sieb”. 18 czerwca 1921 r. na Niedźwiedziej Skale (Bärenstein) w Górach Sowich odsłonięto w dowód wdzięczności tablicę pamiątkową poświęconą „wielkiemu bielawianinowi Hermannowi Henkelowi”.

Każdy, nowy, uczestnik Wędrówki ulicami miasta otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Kolejna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 16 czerwca o godz. 11.00. Spotykamy się przy przystanku autobusowym ul. Leśna. Zapraszamy

 

 

 

Skip to content