Badania archeologiczne w Bielawie

W maju 2019 r. w Bielawie przy ul. 3 Maja 25 były prowadzone prace archeologiczne przez archeologa Tomasza Murzyńskiego z Wrocławia. Przy współpracy z dr. Rafałem Brzezińskim udało się stworzyć plan zabudowań nieistniejących już dzisiaj budynków dawnego dużego gospodarstwa rolnego i wydatować poszczególne budynki, okresy przebudowań i modernizacji. Z najciekawszych pozostałości trwałych podczas prac archeologicznych został odsłonięty podjazd na dziedziniec z granitowej kostki i pozostałości piwnic domu mieszkalnego i budynku gospodarczego.

Podczas tych badań archeologicznych zostały znalezione także artefakty ruchome o różnej datacji. Te ruchome zabytki archeologiczne zgodnie z Art. 35 o ochronie zabytków stanowią własność Skarbu Państwa, a za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Art. 36 zostały przekazane w depozyt do Bielawskiej Placówki Muzealnej w Bielawie – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 19b, która wydaje promesy na badania w Bielawie i okolicy.. Bielawska placówka spełnia wymagania do przechowywania, konserwowania, inwentaryzowania i udostępniania do badań naukowych ruchomych zabytków kultury materialnej i duchowej.

Jednym z ciekawszych znalezisk jest niewielka figurka ołowiana kawalerzysty pruskiego. Figurka kawalerzysty będąca zabawką dziecięcą jest uszkodzona, brak głowy, dlatego też trudno jest ustalić jakiej formacji konnej jest czy to dragon, czy huzar. Artefakty z badań archeologicznych po konserwacji i zinwentaryzowaniu będzie można oglądać od 1 lipca w bielawskim muzeum.