Sudecka poezja i proza XXXVII – Sudeckiej biblioteki impresje 2021

W pierwszej połowe 2021 r., ze względu na reżim sanitarny związany z nałożonymi obostrzeniami pandemicznymi, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie nie odbyła się promocja antologii Sudeckiej biblioteki impresje 2021. Wybór wierszy. Jest to już czwarta antologia zawierająca zbiór wierszy poetów związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej literacką serią Sudecka poezja i proza. W 2021 r. biblioteka, tak jak w latach poprzednich, zaproponowała udział w antologii nie tylko autorom lokalnym, ale wszystkim, którzy opublikowali co najmniej jeden utwór w serii Sudecka poezja i proza. Do antologii należało przesłać 5 niepublikowanych wcześniej utworów poetyckich o dowolnej tematyce, notkę biograficzną oraz zdjęcie. Wiersze przesłało 22 poetów: Adrian Błoniewski, Marek Cieśla, Dorota Ciszewska, Jarosław Wit Dłużniak, Małgorzata Dudek, Maria Grabowska, Weronika Karwacka, Anna Maria Kobylińska, Tomasz Kolber, Urszula Kowalewska, Adam Lizakowski, Zdzisław Maciejewski, Maciej Henryk Modzelewski, Hanna Niedziela, Krzysztof Pasek, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Ewelina Podolska, Paweł Stolarski, Krzysztof Urzędowski, Stanisław Wojnar, Tadeusz Żurawek.

Pierwsza antologia, która ukazała się w 2017 r., zawierała utwory twórców lokalnych, pochodzących z Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc i Piławy Górnej. Byli to: Barbara Bulerska, Marek Cieśla, Dorota Ciszewska, Maria Grabowska, Zygmunt Iwaszkiewicz, Urszula Kowalewska, Adam Lizakowski, Zdzisław Maciejewski, Ryszard Mierzejewski, Krzysztof Pasek, Roman Styrcz, Krzysztof Urzędowski, Stanisław Wojnar, Tadeusz Żurawek. Do antologii zaproszony został poeta z Warszawy, Jarosław Wit Dłużniak, który niemal od początku istnienia naszej serii współpracuje z wydawnictwem. Wśród twórców lokalnych, publikujących w naszej antologii, znaleźli się: Weronika Karwacka, która zadebiutowała w bibliotecznym wydawnictwie tomikiem poezji Młodzi gniewni, Tomasz Kolber, miał swój wieczór poetycki w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Julia Kurzawa, wówczas licealistka, brała z powodzeniem udział w kilku Konkursach Literackich Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy z utworami prozatorskimi i poetyckimi, Paweł Stolarski, uczestnik VII Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy oraz Jakub Wojtanowski, najmłodszy uczestnik antologii, którego prozatorskie i wierszowane utwory publikowane były w pokonkursowych tomikach serii literackiej Sudecka poezja i proza wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Do drugiej antologii dołączyli poeci, których pojedyncze utwory wierszowane były drukowane w bibliotecznej serii literackiej w publikacjach pokonkursowych, związanych z ogólnopolskim Konkursem Literackim Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie od 2013 r. Byli to: wspomniany już Jarosław Wit Dłużniak z Warszawy, Maciej Henryk Modzelewski z miejscowości Białobrzegi, zaczynający jako licealista, obecnie student historii na Uniwersytecie Warszawskim, którego wiersze zdobywały wyróżnienie i pierwsze miejsca w konkursie, Hanna Niedziela z Nowego Belęcina, uczestniczka tegoż konkursu, Irena Piekarz, była bibliotekarka, mieszkanka Nowej Rudy, Anna Piliszewska z Wieliczki, pisarka, poetka, kulturoznawca, oraz Ewelina Podolska z Kaszub.

Wraz z ukazywaniem się publikacji Antologii tradycyjnie wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana ogłasza konkurs na najciekawszy utwór. Nagrodą dla wskazanego przez samych poetów najciekawszego ich zdaniem wiersza jest tomik poezji autora tego utworu wydany przez wydawnictwo biblioteczne Bibliotheca Bielaviana. I tak w 2019 r. utwory Pawła Stolarskiego zdobyły uznanie poetów publikacji z tego roku. Tomik Pawła Stolarskiego zatytułowany Prototyp ukazał się również w tym roku. W 2020 r. swój autorski tomik wierszy zatytułowany (L)istnienie otrzymał Maciej Henryk Modzelewski. Za najlepszy utwór Antologii z 2021 r. poeci uznali wiersze Małgorzaty Dudek.