Ossigowie – znani bielawscy przedwojenni piekarze

Jedną z bardziej znanych rodzin bielawskich z branży piekarniczej są Ossigowie. Trudno jest ustalić kiedy osiedlili się w Bielawie. Najstarszą znaną nam osobą z tego rodu jest Joseph Ossig o którym wiemy, że był wyznania rzymsko-katolickiegoi zmarł w Bielawie przed rokiem 1880. Jednak najważniejszą dla ns informacją jest jego wykonywany – szewc. Wiemy o nim że był żonaty z Auguste Keller o której nic nie wiemy. Urodziła się im trójka dzieci: Maria, Josef Albert Johannes i Adolf. O Marii nic nie wiemy prócz wykonywanego zawodu jakim było pracownik fabryczny. Za to najciekawsze jest że jej dwaj bracia zostali piekarzami: Josef Albert Johannes urodzony 15 lipca 1868 r. w Srebrnej Górze, zmarły 23 lutego 1931 r. w Bielawie i Adolf Ossig urodzony ok. 1869 i zmarły po październiku 1933 r. Wiemy że Maria i jej brat Josef Albert Johannes nie byli w związkach małżeńskich i nie mieli potomstwa. Za to ich brat Adolf Ossig miał ich siedmioro, sześć córek: Martha, Maria Hedwig Elisabeth (ur.23 XI 1889 r. w Bielawie), Emilie Klara (ur. 5 I 1898 r. w Bielawie), Emilie Hedwig (ur. 23 VI 1899 r.), Anna, Elfriede jednego syna Josefa Adolfa Fritza.

Pierwszy – starszy syn Josepha Ossiga – Josef Albert Johannes ok. 1906 r. od Juliusa Püschela kupił gospodę bielawską „Zur Krone” (Pod Koroną). Miał wówczas 38 lat. Prowadził ją do 1924 r., kiedy ją sprzedał Emilie Spielmann. Miał wówczas 56 lat. Wówczas zmieniła się nazwa tego lokalu na „Deutsche Krone” (Niemiecka Korona). Josef Albert Johannes w 1931 r., siedem lat po sprzedaży gospody zmarł.

Drugi – młodszy syn Josepha Ossiga – Adolf Ossig od pocz. XX w. swoją piekarnię-cukiernię „Conditorei Ossig” (Cukiernia Ossiga) prowadził w Bielawie przy dawnej Dierigstraße 55 (ul. Piastowska 55). Piekarnię tą przejął jego syn Josef Adolf Fritz, urodzony 21 lipca 1894 r. w Bielawie, a zmarły 16 października 1953 r. 3 kwietnia 1921 r. Josef Adolf Fritz Ossig ożenił się z Friedą Erną z domu Klose urodzoną 16 marca 1898 r., zmarłą 23 stycznia 1964 r. w Reisen. Mieli czwórkę dzieci. Trudno jest ustalić co się wydarzyło w życiu zawodowym Josefa Adolfa Fritza skoro w już w 1933 r. wydzierżawiał piekarnię najpierw Gustavovi Barthowi, a od 1943 r. Oskarowi Wähnerowi. Josef Adolf Fritz kiedy zaczął wydzierżawiać lokal miał wówczas 39 lat i jako zawodowy piekarz początek drogi zawodowej.

Przy Neuroderstraße 32 (ul. Ludwika Waryńskiego 32) znajdowała się gospoda „Zur Krone” (Pod Koroną), którą prowadził, z zawodu cukiernik. Ok. 1906 r. Jej właścicielem został Josef Ossig, a ok. 1924 r. Emilie Spielmann. Wówczas zmieniła się nazwa tego lokalu na „Deutsche Krone” (Niemiecka Korona). W 1933 r. gospodę prowadził Alfred Superczynski, od 1937 r. Gustav Teichgräber, a przed końcem II wojny światowej Georg Zenkner. W dalszym ciągu jednak gospoda ta była własnością rodziny Spielmannów – w książkach adresowych wymieniano Hansa i Adolfa Spielmannów.