Pamiętamy – Marian Con – żołnierz AK

Pięć lat temu, 14 lutego 2017 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bielawie, odbyło się pożegnanie zmarłego 9 lutego por. Mariana Cona – członka Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie, wiceprezesa Związku i skarbnika. Por. Mariana Cona pożegnali członkowie bielawskich kombatantów, prezes por. Bronisław Wilk, wiceprezes ppor. Władysław Potocki, a także kpt. Jacek Baran z Wojskowej Komisji Uzupełnień w Kłodzku.  Data pogrzebu złączyła się z datą założenia Armii Krajowej 14 lutego 1942 r. 75 lat temu gen. Władysław Sikorski przemianował Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową jako siła zbrojnego podziemia „wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w Kraju”. Por. Marian Con ur. w 1928 r., jako kilkunastoletni chłopiec, służył w Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Po wojnie zamieszkał w Bielawie i należał do ścisłego zarządu bielawskich struktur kombatanckich. Podczas mszy pogrzebowej ks. Sebastian Makuch przedstawił postać zmarłego por. Mariana Cona jako bohatera narodowego, który walczył pod dewizą: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Ksiądz pożegnał por. Mariana Cona pięknymi słowami: „nie jest przypadkiem dzisiejszy dzień (…) nasz brat wysłużył wiele dobra dla naszej ojczyzny (…) odprowadzamy go na miejsce wiecznej warty, tam już nie będzie musiał walczyć o ojczyznę, tam już nie będzie musiał przelewu krwi widzieć jak giną jego koledzy (…) Dzisiaj żegnamy tutaj w tej świątyni naszego brata, któremu nie była obca sprawa ojczyzny, który tak ją miłował, że był w stanie poświęcić swoje życie w całości”.

 

Odznaczenie por. Mariana Cona, Bielawa 13 kwietnia 2016 r.