Pamiętamy – Barbara Rupa-Wróblewska

8 marca 2017 r. odeszła Barbara Rupa-Wróblewska. Pisała i rysowała. Uczestniczyła w IV Konkursie Literackim Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana. Tym razem inspiracją do napisania wiersza lub prozy na IV Konkurs Literacki było zdjęcie pochodzące z lat 30. XX w. zatytułowane „W bielawskim parku”. Barbara Rupa-Wróblewska zaprezentowała swój wiersz Zakątki Bielawy…. Wiersz ten znalazł się w pokonkursowym tomiku Sudecka poezja i proza XVI. IV Konkurs Literacki, wydanym w bibliotecznym wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana w 2015 r. Barbara Rupa-Wróblewska w swoim wierszu Zakątki Bielawy…. wspomnieniami wracała do czasu sprzed czterdziestu lat. Opisując piękno parku bielawskiego, pisała o spacerze z „Nim”, o latach, które już nie wrócą, choć woda w parku „pozostała ta sama”. Przyroda została, lata już nie powrócą te same. Następne lata już szły i mogło być ich ze czterdzieści. Barbara Rupa-Wróblewska pisała o nowym spacerze, że on będzie w tych kolejnych czterdziestu latach. Dodała na końcu z przekonaniem: „Więc będzie/ dogrywka…”.