9 lat bibliotecznego wydawnictwa


0
Categories : Bez kategorii

5 kwietnia 2013 r. to data szczególna dla kultury w mieście. Pod koniec stycznia 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zostało zarejestrowane wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie, a 5 kwietnia 2013 r. nastąpiła promocja pierwszej książki bibliotecznego wydawnictwa Sudecka poezja i proza I. Promocja odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie. Na uroczystej promocji wydawnictwa obecni byli przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miejskiej (RM) Bielawy – Leszek Stróżyk, zastępca burmistrza – Mariusz Pach, wiceprzewodnicząca RM – Jadwiga Mariolla Jonas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – Jan Gładysz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Ewa Glura, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych oraz autorzy tekstów zamieszczonych w publikacji.

Praca nad stworzeniem wydawnictwa trwała od momentu powstania pierwszego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2009”. Nie był to jeszcze odpowiedni czas na zakładanie wydawnictwa. Najważniejszy wówczas był rocznik, kompletowanie zespołu redakcyjnego, korektorskiego, autorskiego. Był to też okres samoistnego „testowania” ludzi pracujących przy publikacji. Rocznik „Bibliotheca Bielaviana” ukazywał się w kolejnych latach od 2009 r. Przez ten czas w sposób naturalny i niezależny wyłoniła się grupa ludzi najbardziej zaangażowanych w pracę nad rocznikiem. Powstał w ten sposób zespół osób w pełni przygotowany do pracy nad przygotowaniem i publikowaniem książek. Skład zespołu redakcyjnego zmienia się. Tworzą go obecnie: redakcja – dr Rafał Brzeziński, prof. Ryszard Waksmund; Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, Leszek Musiał, Jolanta Maniecka. Korektą zajmuje się Jadwiga Stępień i Urszula Ubych,  składem i łamaniem – Anna Brzezińska; opracowaniem graficznym – Paulina Wojciechowska-Cudak.

Powstała, wymyślona przez dyrektora MBP dra Rafała Brzezińskiego, seria Sudecka poezja i proza, która z założenia miała być młodszym dzieckiem rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”, przedłużeniem jednego z rozdziałów rocznika – działu Bielaviana, promującego lokalnych poetów i prozaików. W prostej szacie graficznej widać nawiązania do rocznika.

Redaktor wydawnictwa i ówczesny dyrektor MBP, dr Rafał Brzeziński, 5 kwietnia 2013 r. podczas promocji pierwszej publikacji bibliotecznego wydawnictwa opowiedział krótko o pracy nad książką Sudecka poezja i proza I i dalszych planach wydawnictwa. …Przy takiej publikacji pracuje wielu ludzi. To są autorzy, którzy nadesłali swoje teksty: poezję i prozę, ale także ci, którzy tworzą taką książkę. Takich osób jest kilka […] trzeba podziękować im za wkład… Na pewno znajdą się tutaj [Sudecka poezja i proza] poeci lokalni, którzy tworzą często do szuflady. My, czyli wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej, ułatwi im wyjście z tych szuflad. […] Pamiętam, po konkursie w tamtym roku, jedna z mam dziecka, które uczestniczyło w tym konkursie, zapytała mnie, czy byłaby szansa, żeby prace konkursowe dzieci ukazały się zebrane w książce… Ta mama troszeczkę mnie sprowokowała do tego, że taka książka powstała. Wszystkie osoby, które występują w książce jako autorzy, zostały docenione. Wszystkim autorom z tego miejsca bardzo dziękuję. Jest to dla was pierwszy debiut literacki. Gratuluję wam tego, że zaistnieliście. Dla was jest to wielka rzecz. Z tym idziecie już na całą Polskę. Serdecznie gratuluję. Dokonała się rzecz niezwykła. Marzeniem każdego piszącego autora jest ujrzeć swoją twórczość zebraną i wydaną w postaci książki czy tomiku. Często takie marzenie pozostaje tylko w sferze niezrealizowanych planów. A tutaj debiutujący młodzi twórcy, poeci i prozaicy, zaistnieli już od samego początku, w momencie startu w literaturze. Zapisane wiersze czy opowiadania nie są już tylko wypracowaniem szkolnym. Opublikowane w tomiku osiągnęły w tym momencie rangę utworu literackiego.

Obecnie biblioteczne wydawnictwo wydało trzynaście roczników „Bibliotheca Bielaviana” i trzydzieści siedem tomów serii literackiej Sudecka poezja i proza. W serii jako samodzielne autorskie publikacje wzięli udział: Ryszard Mierzejewski, Urszula Kowalewska, Jan Sitnik, Marek Cieśla, Zygmunt Iwaszkiewicz, Zdzisław Maciejewski, Adam Lizakowski, Tadeusz Żurawek, Maria Grabowska, Roman Styrcz, Stanisław Wojnar, Weronika Karwacka, Barbara Bulerska, Roman Gargas, Dorota CIszewska, Paweł Stolarski, Maciej Henryk Modzelewski. W 2015 r. z okazji 25. lecia samorządu bielawskiego ukazała się publikacja 25 lat samorządu bielawskiego 1990-2015.

U. Ubych, Bielawskie wydawnictwo, „Bibliotheca Bielaviana 2013”, s. 415-418.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content