Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 15 maja 2022 r.

15 maja (niedziela) 2022 r. odbyła się pierwsza, w sezonie 2022, Wędrówka ulicami miasta (IV sezon Wędrówek). Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy fontannie z sową na pl. Wolności. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datami Wędrówek. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Na początku Wędrówki omówiliśmy miastotwórcze aspekty w Bielawie, w tym szereg zmian jakie dokonały się w sieci osadniczej, a także rozwój przestrzenny Bielawy: wsi a później miasta. Szczególną uwagę poświęciliśmy na plac, który powstał z przykrycia potoku Bielawica biegnącego dzisiaj pod pl. Wolności. Plac ten łączył dwa światy: tzw. małą stronę – czyli wiejską Bielawę i dużą stronę – czyli miejską Bielawę. 

Kolejna Wędrówka ulicami Bielawy, odbędzie się 12 czerwca (niedziela) 2022 r. o godz. 11.00. Spotykamy się przy sklepie Biedronka przy ul. Wolności. Zapraszamy