Pieszycka Księga Umarłych Adama Lizakowskiego

Szanowni Państwo
 
Drodzy Przyjaciele!!!
 
Tomik wierszy poświęcony zmarłym obywatelom Pieszyc pt. Pieszycka Księga Umarłych  (ponad 30 osób) uzyskał finansowe wsparcie Polskiego Instytutu Literackiego i zostanie wydany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wiele z tych wierszy było wcześniej publikowanych na portalu Doba.pl Dzierżoniów oraz na stronach Sudeckiej Antologii Poezji i Prozy wydawanej przez Bibliotheca Bielaviana w Bielawie. Książka ma ukazać się jesienią tego roku w nakładzie 1500 egzemplarzy.
 
 
 serd. pozdrawiam
 
Adam Lizakowski
χαιρετίζω εγκάρδια
Αδάμ