Z ostatniego wywiadu – Mieczysław Surma

20 października 2017 r. odbyła się msza i pogrzeb Mieczysława Surmy w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach. 11 listopada 2017 r. odbędzie się msza w intencji zmarłego w kaplicy Sióstr Augustianek przy ul. Mikołaja Kopernika w Bielawie. 

Mieczysław Surma (ur. 31 VII 1933 r. – zm. X 2017 r.) był długoletnim członkiem Orkiestry Dętej w Bielawie.  Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał pod Kępnem. Po ślubie, w 1958 r. przyjechał do Bielawy. Podjął pracę w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 1 (później Bielbaw) i wstąpił do Zakładowej Orkiestry Dętej. 3 maja 2015 r., podczas uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja, Mieczysław Surma dostał nagrodę za wieloletni staż w Orkiestrze. Wspomina po latach: „Jakby nie było pasji to by nie było chęci nie byłoby grania. (…) Bielawa dla mnie jest jakbym w niej wyrósł w młodości. Bielawa jest piękna (…) Dała taki urok, zauroczony jestem”. Więcej w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2015”.

 

.

.</