Podziękowanie dla por. Bronisława Wilka

28 lutego 2023 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzonych 1 marca 2023 r., Jerzy Nowakowski (reprezentujący Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu oraz Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni) wręczył por. w stanie spoczynku Bronisławowi Wilkowi prezesowi Kombatantów i Osób Represjonowanych Podziękowanie: „za […]

Czytaj dalej


10 lat literackiej serii Sudecka poezja i proza

10 lat temu, pod koniec stycznia 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zostało zarejestrowane wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie. Praca nad jego stworzeniem trwała od momentu powstania pierwszego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2009”. Nie był to jeszcze odpowiedni czas na zakładanie wydawnictwa. Najważniejszy wówczas był rocznik, kompletowanie zespołu redakcyjnego, korektorskiego, autorskiego. Był […]

Czytaj dalej


Z ostatniego wywiadu – Tadeusz Szermer

Tadeusz Szermer – ur. 29 maja 1923 r. w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 9 lutego 2013 r. w Bielawie. Z harcerstwem zetknął się w 1933 r. i działał do 1948 r. Początkowo w rodzinnym Grodzisku Wielkopolskim, od 1938 r. w Mielcu, następnie w Bielawie, do której przyjechał w 1946 r. Był tutaj m.in. organizatorem drużyny harcerskiej oraz hufca w Dzierżoniowie. Po rezygnacji z działalności w harcerstwie, stał się głównym organizatorem sportowej sekcji lekkoatletycznej K.S. Bielawianka.

Czytaj dalej


Bielawianie, którzy przeżyli Auschwitz

Obecny pl. Kombatantów w Bielawie to teren przedwojennego ogrodu przy willi Flechtnerów (ul. Piastowska 1). Stoi tutaj kamień pamięci ofiar II wojny światowej. W budowę pomnika zaangażowały się BZPB im. II Armii Wojska Polskiego (później „Bielbaw”) i członkowie bielawskiego ZBoWiD-u z prezesem Stefanem Koszilem. Kamień został wybrany w Strzegomiu przez kierownika działu budowlanego BZPB im. […]

Czytaj dalej


Przedwojenne winiarnie w powiecie dzierżoniowskim

Wśród dawnych tradycji przemysłu spożywczego, dzisiaj pieczołowicie odtwarzanego, jest przemysł winiarski. Było to związane zapewne z cieplejszym klimatem, a tym samym uprawą winorośli na tych terenach. W starych zapisach kronikarskich XVI i XVII w. możemy dowiedzieć się że takie winnice znajdowały się w Dzierżoniowie, Bielawie, Niemczy czy w Pieszycach. Powoli uprawa winorośli jednak spadała i […]

Czytaj dalej


Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2021” i tomiku XI Konkursu Literackiego

14 grudnia 2022 r.  odbyło się najważniejsze w Bielawie wydarzenie literackie 2022 r. promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2021″ i promocja tomiku pokonkursowego XI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Promocję prowadziła redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana″ i jury redakcyjnego Konkursu Literackiego Urszula Ubych, Danuta Myśliwiec, Leszek Musiał,  prof. Ryszard Waksmund i dr Rafał Brzeziński […]

Czytaj dalej


Osadnictwo w Bielawie nad potokiem Bielawica

Bielawa leży nad potokiem górskim Bielawicą (Langenbielauer Wasser) i jej dopływem Czerwonym Potokiem (Rothe Wasser), który kończy swój bieg na wysokości ul. Górskiej i Mikołaja Kopernika, gdzie wpada do Bielawicy. To obecność wody decydowała o założeniu osady w dolnej części biegu potoku Bielawicy. Woda była niezbędna i najważniejsza dla istnienia osadnictwa. Archeolodzy Jarosław Bronowicki i […]

Czytaj dalej


Gratulacje dla druhny Beaty Świderskiej

30 listopada 2022 r. podczas LXV Sesji Rady Miejskiej Bielawy druhna Beata Świderska z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie otrzymała Gratulacje za osiągnięte międzynarodowe sukcesy sportowe-pożarnicze. W filmie poniżej Beata Świderska opowiada o swojej pracy z młodzieżą szkolną jako nauczycielka WF i edukacji mundurowej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przy ul. […]

Czytaj dalej


Wspomnienia ze szkolnych ław

14 listopada 2022 r. podczas warsztatów tkackich w Bielawskiej Placówce Muzealnej – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jego uczestnicy dzielili się wspomnieniami z czasów swojej młodości. Klimatu dodawało miejsce – muzealny wystrój sali szkolnej z epoki. Siedząc w oryginalnych starych ławkach szkolnych z bielawskiego liceum z lat 30. XX w., takich jeszcze z […]

Czytaj dalej