Finał ogólnopolskiego V Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

9 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego V Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście. Finał Konkursu połączony jest z promocją tomiku pokonkursowego w serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XIX. (fragment relacji video)
We wrześniu 2016 r. redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” ogłosiła V Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Inspiracją tegorocznego Konkursu jest zdjęcie bielawskiej stacji kolejowej Bielawa Zachodnia. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Laureatów konkursu poznamy 9 grudnia 2016 r. podczas finału połączonego z promocją tomiku pokonkursowego w serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza. Zapraszamy na godz. 17.00 do sali konferencyjnej Art. Inkubatora w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c. (fragment relacji video)

Czytaj dalej


Promocja tomiku wierszy Barbary Bulerskiej

2 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku wierszy Barbary Bulerskiej Kartki z kalendarza. Spotkanie prowadziła Jolanta Maniecka. Tomik ukazał się w serii literackiej Sudecka i proza XVIII bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana. Kartki z kalendarza to trzeci tomik Barbary Bulerskiej. Tomik ujęty jest w cztery odsłony tematyczne które stanowią swoistą oś czasu rozwoju wewnętrznego poety. Rozdziały: Kartki z kalendarza, Wczoraj, Dzisiaj i Jutro są wędrówką po emocjonalnym świecie poetki. Możemy poznawać myśli poetki, jej emocjonalny stan ducha, jej wahania nad sensem tego, co robi. Poetka zadaje sobie pytania i sama sobie na nie odpowiada. Wydaje się nam że jest to osoba niepewna swojego wyboru, zdająca się myśleć że dopiero jest na początku swojej drogi. Nic bardziej mylnego. Jest to osoba, która sama potrafi obserwować otaczający ją świat i ludzi. Jest świetnym obserwatorem ludzkich postaw, zapewne niemałą rolę odgrywa tutaj jej praca zawodowa, a do tego ma swobodę przelewania własnych emocji na papier. Barbara Bulerska jest wrażliwa i odważna. To połączenie sprawia że tomik Kartki z kalendarza to poezja dojrzała i prawdziwa. Jak sama pisze: „To nie świat się zmienił. (…) Tylko sposób myślenia stał się jakiś nowy. (…) Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, własnych wyborów, decyzji. Jesteśmy wolni, tylko nie każdy o tym wie i daje się nakręcać machinie korporacji, nudnych reklam, żyje czyimś życiem i tym co nie służy. Można inaczej”. (fragment relacji video)

Czytaj dalej


Jury V Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

7 listopada 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyło się spotkanie jury V Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy zorganizowanego przez redakcję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”. Na konkurs wpłynęło 79 prac poetyckich i prozatorskich z całej Polski. Jury w składzie: prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Anna Brzezińska, Jolanta Maniecka, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień i Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie oceniało prace podzielone na trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i dorośli.
Laureatów konkursu poznamy 9 grudnia 2016 r. podczas finału połączonego z promocją tomiku pokonkursowego w serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza. Zapraszamy na godz. 17.00 do sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c.

Czytaj dalej


Finał IV Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

11 grudnia (piątek) 2015 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Dolnośląskiego Art. Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie odbył się finał IV Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana połączony z promocją pokonkursowej publikacji (Sudecka poezja i proza XVI. IV Konkurs Literacki, Bielawa 2015). W publikacji zostały ujęte wszystkie konkursowe prace odpowiadające regulaminowi. Tomik poezji i prozy został uroczyście wręczony wszystkim uczestnikom IV konkursu. Nagrodzone prace ukażą się także w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2015”. (relacja wideo)

Czytaj dalej


Promocja pokonkursowego tomiku Sudecka poezja i proza XVI

We wrześniu redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” ogłosiła IV Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Konkurs pomyślany jako cykliczny, zapoczątkowany w 2012 r., ma na celu rozwijanie zainteresowań lokalną historią, propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie poprzez twórczość literacką, dla której inspiracją jest zawsze stara fotografia miasta. W roku 2012 inspiracją I Konkursu […]

Czytaj dalej


Bielawskie wydawnictwo

Pod koniec stycznia 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zostało zarejestrowane wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie. Praca nad jego stworzeniem trwała od momentu powstania pierwszego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2009”. Nie był to jeszcze odpowiedni czas na zakładanie wydawnictwa. Najważniejszy wówczas był rocznik, kompletowanie zespołu redakcyjnego, korektorskiego, autorskiego. Był to też okres […]

Czytaj dalej