Ulica Piastowska

Na adres reakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” Władysław Rogowski przesłał kolejne współczesne zdjęcie, tym razem ul. Piastowska (Dierigstraße).  Ul. Piastowska (przed wojną: Dierigstraße – nazwa nadana w dowód uznania dla rodziny Dierigów, którzy mieli przy tej ulicy największy w Niemczech zakład włókienniczy), od maja 1945 r.: ul. Bolesława Bieruta, później: ul. Piastowska. Zdjęcie przedstawia przedwojenny (II […]

Czytaj dalej