Polonia z Białorusi w Bielawie

26 października 2015 r. Bielawę odwiedziła grupa młodzieży Polonii z Białorusi. Zwiedzili Bielawską Placówkę Muzealną dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Zapoznali się z historią Bielawy i jej dawnym przemysłem włókienniczym. Poznali wydarzenia buntu tkaczy w 1844 r. Polonia z Grodna została zaproszona na wykład dra Pawła Rodziewicza prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego , który przedstawił swój wykład o podziemnych obiektach militarnych Wałbrzycha.

Czytaj dalej