Akt przekazania kombatantów bielawskich

16 marca 2016 r. przedstawiciele Zarządu Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP) w Bielawie w składzie: por. Bronisław Wilk – prezes Zarządu, Ewa Glura – sekretarz (jednocześnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy) i ppor. Władysław Potocki na ręce dr. Rafała Brzezińskiego przekazali do bielawskiego muzeum, działu regionalno-badawczego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, tekst przekazania obrazu na Jasną Górę.

Czytaj dalej