XXII sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

27 kwietnia 2016 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej (RM) Bielawy. Obrady rozpoczęły się od podziękowań za pracę dla dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Petruk, która przechodzi na emeryturę. Podziękowania złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz dyrektorzy miejskich instytucji. Samorządowcy pogratulowali także wicedyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Grzegorzowi Raganowiczowi za otrzymanie nagrody „Laur Ekoprzyjaźni 2015”. Gratulacje dostał także prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zygmunt Kaczmarski, za nominację do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2016, uzyskane za efektywne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i realizację nowych inwestycji. (fragment sesji wideo)

Czytaj dalej