Promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara

9 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara Osiodłane myśli. Tomik wydany jest w bibliotecznym wydawnictwie w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Jest to już XV tomik poetycki bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana. Stanisław Wojnar prezentuje tytułowy wiersz Osiodłane myśli. Spotkanie z poetą poprowadziła Jolanta Maniecka. W 2014 r. zadebiutował tomikiem wierszy Bracia mniejsi w serii literackiej Z szuflady poety. Osiodłane myśli bielawskiego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana to XV tom serii wydawniczej Sudecka poezja i proza.

Czytaj dalej


Otwarcie Tygodnia Bibliotek w Bielawie

9 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie nastąpiło uroczyste otwarcie Tygodnia Bibliotek w Bielawie. Urszula Ubych, dyrektor bielawskiej Biblioteki, opowiedziała o wydarzeniach kulturalnych mających się odbyć przez Tydzień Bibliotek. Podziękowała bibliotekarkom i bibliotekarzom za duży wkład w pracę i zaangażowanie. Zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner przyłączyła się do tych życzeń i złożyła na ręce dyrektor Biblioteki kwiaty i życzenia dla pracowników.

Czytaj dalej