Otwarcie biblioteki w Rościszowie

16 września 2016 r. w Rościszowie odbyło się uroczyste otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Budynek o powierzchni 220 m2 powstał na działce o powierzchni 237 m2. Część artystyczną uświetnił występ Teatru Prawdziwego Włodzimierza Butryma.

Symbolicznego otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi dokonali: Dorota Konieczna-Enozel – burmistrz Pieszyc, Andrzej Tyws – dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Lidia Zakrzewska-Strózik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Wśród gości nie zabrakło lokalnych władz samorządowych, dyrektorów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli miast partnerskich Pieszyc oraz lokalnej społeczności. Bielawę reprezentowała Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza Bielawy i Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Czytaj dalej


Wykład dr. Rafała Brzezińskiego i Leszka Stróżyka w bielawskim muzeum

16 września 2016 r. o godz. 17.00 w bielawskim muzeum, dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, odbył się wykład dr Rafała Brzezińskiego pt.: „Bielawskie pomniki przeszłości sprzed 1945 r.” i Leszka Stróżyka „Bielawskie pomniki przeszłości po 1945 r.”. Wykład odbędzie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, które w tym roku są pod hasłem: Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła, pomniki.

Czytaj dalej