Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 16 września 2018 r.

16 września 2018 r. odbyła się kolejna, dziesiąta, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy budynku dawnej stacji kolejowej Bielawa Zachodnia przy ul. Henryka Sienkiewicza.

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Następna Wędrówka odbędzie się 14 października 2018 r. o godz. 11.00, spotkanie na pl. Kościelnym przy kościele pw. Bożego Ciała.

Czytaj dalej


VII Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie. Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – w roku 2018 jest to zdjęcie Bielawy z pocz. XX w. zatytułowane „Miasto nad potokiem”.

Czytaj dalej


Wojenne losy bielawian – wykład w bielawskim muzeum

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), 14 września 2018 r. w piątek o godz. 17.00, w bielawskim muzeum odbył się wykład dra Rafała Brzezińskiego Niepodległość człowieka. Wojenne losy bielawian na podstawie rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa inspirowane były stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości i odbywały się pod hasłem Niepodległość dla wszystkich. Wykład ukazał nam wojenne losy bielawian, którzy przybyli do Bielawy w latach 40. XX w. Przybywali tutaj podczas II wojny światowej jako więźniowie, przymusowi robotnicy, a także jako pierwsi, polscy mieszkańcy po 1945 r. Walczyli w powstaniu warszawskim, przeszli obozy zagłady. Każdy z nich przeszedł swoją osobistą drogę niepodległości zachowując życie do budowania powojennej Polski i Bielawy. Bogactwo życia gospodarczego Bielawy, dorobek kulturowy i sportowy miasta jest zasługą pierwszych mieszkańców powojennej Bielawy. Wykład ukazał jak różne były koleje losów bielawian.

Czytaj dalej


Znani i lubiani bielawianie czytali Przedwiośnie

13 września 2018 r. w czwartek na godz. 17.00 odbyło się Narodowe Czytanie 2018. W sali kinowej MOKIS 3D znani i lubiani bielawianie, osobistości ze świata kultury: Jadwiga Stępień, Stanisław Wojnar, Jakub Karpierz, Leon Barański i Leszek Różycki czytali fragmenty Przedwiośnia. Ogólnopolskiej akcji patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Miejskie obchody Narodowego Czytania 2018 zaszczyciła swoją obecnością Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 9 września 2018 r.

9 września 2018 r. odbyła się kolejna, dziewiąta, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy ul. Bohaterów Getta 1. Skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta i ul. Wolności to najważniejsze niegdyś skrzyżowanie ulic w Bielawie, skrzyżowanie łączyło Bielawę z Dzierżoniowem i Pieszycami. Przedwojenna nazwa ulicy Peterswaldauerstraße – Droga na Pieszyce nawiązywała do kierunku w stronę Pieszyc (Peterswaldau). Na wniosek Komitetu Żydów Polskich w Bielawie ulica swą obecną nazwę ul. Bohaterów Getta otrzymała podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej 26 czerwca 1947 r. dla uczczenia bohaterskich czynów obrońców warszawskiego getta. W 1946 r. przy tej ulicy jeden z pracowników zakładu Bester – zastępca dyrektora technicznego porucznik inżynier Dowgiert, pochodzenia żydowskiego, został zamordowany. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Następna Wędrówka odbędzie się 16 września 2018 r. o godz. 11.00, spotkanie przy budynku dawnej stacji kolejowej Bielawa Zachodnia przy ul. Henryka Sienkiewicza.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie – atrakcją turystyczną miasta

W „Tygodniku Dzierżoniowskim” (nr 18/990, 31 VVIII-13 IX 2018, s. 7.) ukazał się artykuł redaktor Teresy Rodak opisujący Wędrówki ulicami miasta z przewodnikiem dr. Rafałem Brzezińskim. Teresa Rodak o swoich wrażeniach napisała: „Dolny Śląsk żył drobną przedsiębiorczością – zaznaczał dr Rafał Brzeziński. (…) Dr Brzeziński podaje nie tylko informacje, ale też każe nam bawić się w Sherlocka Holmesa (…), w poszukiwaniu śladów dawnych małych przedsiębiorstw, których działalność niejednokrotnie wykraczała poza region. Szeroki wjazd na tyły posesji wskazuje na… firmę transportową, placyk na podwórzu restauracji i hotelu służył do…”. Zapraszam do przeczytania artykułu.  

Każdy, nowy, uczestnik Wędrówek ulicami miasta otrzymuje pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę prowadzi dr Rafał Brzeziński. Następna Wędrówka odbędzie się 9 września 2018 r. o godz. 11.00, spotkanie przy budynku ul. Bohaterów Getta 1.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 19 sierpnia 2018 r.

19 sierpnia 2018 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy ul. Wodnej 1. Zwiedziliśmy kolejną część dolnej Bielawy tym razem przeszliśmy ul. Wodną. Obejrzeliśmy dawne zabudowania gospodarstwa rolnego i owczarni majoratu hrabiów Seidlitz-Sandreczkich, które w latach 30. XX w. stały się własnością spółki „Schlesische Landgesellschaft m.b.H. Breslau” (Śląskie Towarzystwo Ziemskie z siedzibą we Wrocławiu). Zobaczyliśmy także pierwszy powojenny nowowybudowany dom dwurodzinny z 1968 r. Na koniec zwiedziliśmy Winnicę Bielawską. 

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Następna Wędrówka odbędzie się 9 września 2018 r. o godz. 11.00, spotkanie przy budynku ul. Bohaterów Getta 1.

Czytaj dalej