Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 15 maja 2022 r.

15 maja (niedziela) 2022 r. odbyła się pierwsza, w sezonie 2022, Wędrówka ulicami miasta (IV sezon Wędrówek). Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy fontannie z sową na pl. Wolności. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datami Wędrówek. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Na początku Wędrówki omówiliśmy miastotwórcze aspekty w […]

Czytaj dalej


VIII Noc w Bibliotece

13 maja 2022 r. odbyła się VIII Noc w Bibliotece. Dzieci bawiły się w gry i zabawy. Na początku każdy przedstawił się. Później dzieci obejrzały teatrzyk Kukiełkowo i przedstawienie o smokach. Niezwykłe wrażenie wywołał pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Michała Sośniaka. Dużo emocji i radości wywoływały tańce i quizy. Podsumowaniem VIII Nocy w Bibliotece było puszczanie […]

Czytaj dalej


Tańczący wśród gwiazd – spotkanie z autorem książki Stefanem Łuczyńskim

11 maja 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki Stefana Łuczyńskiego Tańczący wśród gwiazd. Historie z autografami w tle. Jest to debiut literacki bielawianin, który od wielu lat stara się poznawać znanych ludzi, z którymi rozmawia, fotografuje się i prosi ich o autografy. Jak podkreśla nie jest łowcą autografów. Najważniejsze dla Stefana […]

Czytaj dalej


Jubileusz – 10 lat. Teatrzyk Kukiełkowo

Z początkiem lutego 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie powstał teatrzyk dla dzieci Kukiełkowo. Teatrzyk gra do dzisiaj przez dziesięć lat. W roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2012” ukazał się artykuł Urszuli Ubych, która ukazuje początki powstawania teatrzyku Kukiełkowo. „Nikt już dzisiaj nie pamięta, w jakich okolicznościach narodził się pomysł stworzenia dziecięcego teatrzyku kukiełkowego w naszej bibliotece. Bo z pomysłami jest tak, że pojawiają się nagle i niespodziewanie. Być może było to podczas omawiania jakichś wydarzeń w szkole, w których uczestniczył dyrektor Biblioteki, a jednym z nich był szkolny teatrzyk dziecięcy? I stąd refleksja: przecież u nas też jest to możliwe, tym bardziej, że kukiełki, już były…”.

Czytaj dalej


Historia zakładu Bester – wykład dra Rafała Brzezińskiego

27 kwietnia 2022 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie o godz.17.00 odbył się wykład dra Rafała Brzezińskiego: Historia zakładu Bester. Było to wyjątkowe spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy zakładu oraz miłośnicy historii Bielawy. Wykład poświęcony jest historii zakładu do współczesności Lincoln Electric Bester, […]

Czytaj dalej


Przędziwo Wojciecha Cabaja

Na podstawie książki Przędziwo Wojciecha Cabaja. Promocja książki miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie. W filmie przedstawiony jest fragment wstępu, który czyta w języku polskim Krystyna Cabaj – wdowa pod Wojciechu Cabaju, w przekładzie na język francuski, czyta ich córka Magda Cabaj. Muzyka Daniel Stawczyk.

Wojciech Cabaj urodził się 31 stycznia 1941 roku w Rzeszowie. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” w Dzierżoniowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”. Był czołową postacią dzierżoniowskich wydarzeń sierpnia 1980 r. Dziennikarz bielawskiej zakładowej gazety „Krosno”. Po internowaniu zmuszony został do emigracji. Zmarł w Niemczech w 1999 r., tęskniąc za Ojczyzną, zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Dzierżoniowie.

Czytaj dalej


9 lat bibliotecznego wydawnictwa

5 kwietnia 2013 r. to data szczególna dla kultury w mieście. Pod koniec stycznia 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zostało zarejestrowane wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie, a 5 kwietnia 2013 r. nastąpiła promocja pierwszej książki bibliotecznego wydawnictwa Sudecka poezja i proza I. Promocja odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie. Na uroczystej promocji wydawnictwa obecni byli przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miejskiej (RM) Bielawy – Leszek Stróżyk, zastępca burmistrza – Mariusz Pach, wiceprzewodnicząca RM – Jadwiga Mariolla Jonas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – Jan Gładysz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Ewa Glura, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych oraz autorzy tekstów zamieszczonych w publikacji.

Czytaj dalej