Finał ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

15 grudnia 2017 r.  o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie poznamy laureatów ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście. Finał Konkursu połączony jest z promocją tomiku pokonkursowego literackiej serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XXII.

Czytaj dalej


Pamiętam powódź – premiera książki i filmu

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana” raz Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza zapraszają na bielawską premierę książki oraz filmu poświęconego 20. rocznicy powodzi z 1997 r. Publikacja „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź” oraz dołączony do niej film są efektem całorocznego projektu kulturalnego działającego na Dolnym Śląsku w 2017 r.

Data: 13 grudnia, 2017 r. godz. 17.00. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19 c.

Czytaj dalej


Zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner – koordynacja ferii zimowych 2018

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się robocze spotkanie zastępcy burmistrza Bielawy Małgorzaty Greiner z dyrektorami i kierownikami jednostek samorządowych w sprawie organizacji ferii zimowych 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Ewa Kowalik – dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych, Beata Pastuszka – kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie i Marcin Rak – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz Bielawy Małgorzata Greiner zorganizowała to pierwsze spotkanie celem koordynacji planowanej oferty feryjnej w 2018 r.

Czytaj dalej


Komin Bielbawu runął o godz. 14.41

1 grudnia 2017 r. o godz. 14.41  został zburzony ponad 120-letni komin dawnego zakładu włókienniczego Bielbaw. Od 1904 r. działała tutaj kuźnia zakładów włókienniczych „Christian Dierig” pracująca dla jednej z sal tkalni. Po 1945 r., po znacjonalizowaniu zakładu, funkcjonowała tutaj odlewnia żeliwa Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Komin miał ponad 40 m.

Czytaj dalej


Wyburzanie komina zakładu Bielbaw

23 listopada 2017 r. rozpoczęto wyburzanie komina dawnego zakładu włókienniczego Bielbaw. Od 1904 r. działała tutaj kuźnia zakładów włókienniczych „Christian Dierig” pracująca dla jednej z sal tkalni. Po 1945 r., po znacjonalizowaniu zakładu, funkcjonowała tutaj odlewnia żeliwa Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Komin miał ponad 40 m.

Czytaj dalej


Wykład dra hab. Tomasza Przerwy

15 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w bielawskim muzeum przy ul. Piastowskiej 19b w Bielawie, dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie odbył się wykład dra hab. Tomasza Przerwy „Prawie jak w Tatrach, czyli o Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn) i jej postrzeganiu”. Uczestnicy wykładu poznali historię kolei sowiogórskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.  

Czytaj dalej