Promocja książki Adama Lizakowskiego

23 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbędzie się promocja tomiku poezji Adama Lizakowskiego Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy. 

Adam Lizakowski to znany poeta w Polsce i za granicą. Współpracuje z bielawskim wydawnictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Bibliotheca Bielaviana. W naszym wydawnictwie opublikował m.in. Dziennik pieszycki, w którym opowiada o swoim domu rodzinnym w Pieszycach, podwórku, zabawach z rówieśnikami i szkole. Opowiada także jak wyjechał z kraju w październiku 1981 r. tuż przed stanem wojennym. Tyle pisał prozą. Tym razem w tomiku Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy, Adam Lizakowski prezentuje nam wierszowany świat swoich młodzieńczych przeżyć targających duszą poety. Lizakowski od zawsze był poetą. Zawsze poszukiwał możliwości ekspozycji literackich własnych doznań. Doskonale posługuje się prozą, klarowne, świetnie zarysowane sceny życia zjednały mu duże grono wiernych czytelników. Wydawałoby się, że tomik wierszy będzie inny niż jego proza. Nic bardziej mylnego. Najnowszy tomik wierszy Lizakowskiego to klarowny obraz równie emocjonujący dla czytelnika, a przy tym z dreszczem metafizycznych przeżyć. Znajdziemy w nim świat opowieści emigranta z bagażem doświadczeń życiowych zebranych między Dolnym Śląskiem a Kalifornią. Lizakowski jako poeta i prozaik w ciągłej podróży, poznający wciąż nowych ludzi, 23 lutego 2018 r. zawita do Bielawy. Spotkanie poetyckie poprowadzi dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia św. Agnieszki

17 lutego 2018 r. w parafii pw. Ducha Świętego Stowarzyszenie św. Agnieszki w Bielawie zorganizowało spotkanie o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela.  O pielgrzymowaniu i doświadczeniu wędrówki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela opowiedzieli pielgrzymi z Lubina.  W spotkaniu uczestniczyła m.in. Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy i Rafał Kuśmierek – radny Rady Miejskiej Bielawy.

Czytaj dalej


Ryszard Fritsche – kapelmistrz Orkiestry Dętej w Bielawie

Ryszard Fritsche urodził się 27 lutego 1938 r. w Zduńskiej Woli w powiecie sieradzkim. Do Bielawy przyjechał w 1950 r. Od 1951 do 1953 r. muzyki uczył się przy kapelmistrzu Jagodzińskim w zakładzie im. Dąbrowszczaków (później Bieltex). We wrześniu 1953 r. przeszedł do Zakładowego Domu Kultury BZPB im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Od 1 sierpnia 1958 r. objął zastępstwo-kapelmistrzostwo Zakładowej Orkiestry Dętej (w zastępstwie za Bernarda Debicha). Po śmierci Bernarda Debicha w 1965 r. został wybrany na kapelmistrza Orkiestry. Kapelmistrzem Orkiestry był do 1980 r.

Czytaj dalej


„Nowe Książki” o bielawskim wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana

Na lamach ogólnopolskiego pisma „Nowe Książki” (nr 11, 2016) ukazała się recenzja Dziennika pieszyckiego Pieszyce`s diary Adama Lizakowskiego. Publikacja Adama Lizakowskiego wydana przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w serii literackiej Sudecka poezja i proza XVII Sudetian poetry and prose  została omówiona przez Zbigniewa Chojnowskiego. Adam Lizakowski w swoim Dzienniku opowiada o swoim domu rodzinnym w Pieszycach, podwórku, zabawach z rówieśnikami o szkole. Wspomina swoją pracę w Zakładowym Domu Kultury Bieltexu w Pieszycach, wspomina swoja pracę listonosza, wspomina również panią z księgarni, która zawsze odkładała mu cenne książki. Adam Lizakowski opowiada jak wyjechał z kraju w październiku 1981 r. przed stanem wojennym. Dla Chojnowskiego Dziennik Lizakowskiego to: „Literatura (która)  służy ludziom jako podręczny wehikuł czasu”. Analizując wydarzenia polityczne, społeczne i prywatne życie Lizakowskiego na kartach Dziennika, Chojnowski stwierdza że: „to sprawnie napisany autentyk literacki, dokumentujący życiowy „przełom” młodego Polaka z prowincji, z Pieszyc u podnóża Gór Sowich w Kotlinie Dzierżoniowskiej”. Publikacja została wydana w ramach Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, a promocja którą poprowadziła dr Beata Hebzda-Sołogub i dr Rafał Brzeziński odbyła się 23 czerwca 2016 r. we Wrocławskim Domu Literatury.

Czytaj dalej


Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje

29 grudnia 2017 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje. Jest to wybór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXIII tom z tej literackiej serii. Publikacja ta kończyła literacki rok 2017, a jednocześnie była ostatnim wydarzeniem w roku jubileuszowego 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. 

W promocji publikacji Sudeckiej biblioteki impresje udział wzięli poeci których wiersze znajdziemy w tomiku: Krzysztof Pasek, dr Rayszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Bulerska, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Krzysztof Urzędowski i Maria Grabowska.  W spotkaniu uczestniczyli także zaprzyjaźnieni z redakcją Bibliotheca Bielaviana: Marta Gwiżdż, Weronika Karwacka, Ewa Muszkalska i Danuta Maciejewska.  Spotkanie, które poprowadził dr Rafał Brzeziński, otworzyła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Czytaj dalej


Wigilia w Zespole Ośrodków Wsparcia

20 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego.  W spotkaniu uczestniczyli podopieczni Zespołu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Władysław Kroczak,  zastępca burmistrza Bielawy Witold Runowicz, radna powiatu dzierżoniowskiego Irena Skibniewska-Kozak, Małgorzata Greiner, biskup świdnicki Adam Bałabuch, ksiądz Krzysztof Pełech, ksiądz Cezary Ciupiak i wielu innych gości. 

Czytaj dalej


Finał ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

15 grudnia 2017 r.  o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie poznalismy laureatów ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście. Finał Konkursu połączony jest z promocją tomiku pokonkursowego literackiej serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XXII.

Czytaj dalej