Spotkanie z Dorotą Ciszewską

7 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku wierszy Doroty Ciszewskiej Chmura życia. Publikacja wydana jest w bibliotecznym wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Spotkanie, które prowadziła Jolanta Maniecka cieszyło się dużym zainteresowaniem co przełożyło się na frekwencję. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ przeważały kobiety, a panów była czwórka. Tomik wierszy, jak sama poetka mówi, to poezja kobieca. Jest doskonałą lekturą dla kobiet samotnych, zagubionych, tęskniących, pełnych nadziei i oczekujących: „…pozwolę nadziei napełnić się./ Oto mój duchowy tlen …”. Dorota Ciszewska pisze dla każdej z kobiet, która może powiedzieć to co poetka: „… Miłość, radość to mój cel.”  Poetka dodaje w innym wierszu: „Zasługujesz na miłość o świcie,/ (…) Nie bój się kochać, marzyć i śnić,”.  Tomik Chmura życia to poezja smutku samotności wyrażanych w niedokończonych wersach i myślach, poezja dla samotnych kobiet podsumowana słowami: „Smutno, smutno mi,/ szczęścia nie da mi nikt.”.  Na końcu spotkania Dorota Ciszewska zapewniła kobiety: „wiedzcie o tym, że inne wiersze też dla nas. Jeżeli będziecie czytać to po prostu są o was. Jesteście cudowne”.

Czytaj dalej


Wystawa Mundury Orkiestry Dętej

28 lutego 2018 r. w bielawskim muzeum – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie odbyło się otwarcie wystawy Mundurów Orkiestry Dętej. Mundury, które nosili członkowie orkiestry oraz instrumenty po raz pierwszy zostały wystawione przez bielawskie muzeum. Kolekcja ta pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku, lat świetności orkiestry, która liczyła wówczas 104 muzyków.
Otwarcia wystawy dokonali: zastępca burmistrza Jadwiga Horanin, dyrektor MBP Urszula Ubych oraz prezes Sudeckiej Agencji Artystycznej SART Roman Pajda. Wśród licznie przybyłych na tę uroczystość gości byli m.in. radni Rady Miejskiej Bielawy: Leszek Stróżyk, Krzysztof Możejko oraz Kazimierz Rachowiecki. W trakcie zwiedzania wystawy goście słuchali koncertu Orkiestry Dętej SART, która kontynuuje tradycje muzyczne orkiestry dętej Bielbawu powstałej w 1946 r. Po otwarciu wystawy i koncercie Orkiestry dr Rafał Brzeziński, historyk, wygłosił wykład pt. 70 lat Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016. Początek. Z wykładu słuchacze dowiedzieli się,że to rok 1946 jest rokiem założenia orkiestry. Ważnym momentem dla orkiestry było pierwsze, publiczne wykonanie hymnu polskiego 30 kwietnia 1946 r. na pl. Wolności. 
Po wykładzie zebrani goście dzielili się swoimi wspomnieniami odnośnie działalności zakładowej Orkiestry Dętej. Prezes SART Roman Pajda dziękował dyrekcji MBP i pracownikom muzeum za odświeżenie mundurów i eksponatów związanych z Orkiestrą i godne ich przechowywanie.
Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie wpisuje się w cykl miejskich imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. To dzięki muzykom z Orkiestry Dętej tradycje przedwojennej muzyki orkiestr detych kontynuowane były w powojennej Bielawie.
Wystawę „Mundury Orkiestry Dętej” w Bielawie można zwiedzać do końca marca 2018 r. w dziale regionalno-badawczym MBP przy ul. Piastowskiej 19b.

Czytaj dalej


Promocja książki Adama Lizakowskiego

23 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku poezji Adama Lizakowskiego Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy. Spotkanie poetyckie poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Adam Lizakowski to znany poeta w Polsce i za granicą. Współpracuje z bielawskim wydawnictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Bibliotheca Bielaviana. W naszym wydawnictwie opublikował m.in. Dziennik pieszycki, w którym opowiada o swoim domu rodzinnym w Pieszycach, podwórku, zabawach z rówieśnikami i szkole. Opowiada także jak wyjechał z kraju w październiku 1981 r. tuż przed stanem wojennym. Tyle pisał prozą. Tym razem w tomiku Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy, Adam Lizakowski prezentuje nam wierszowany świat swoich młodzieńczych przeżyć targających duszą poety. Lizakowski od zawsze był poetą. Zawsze poszukiwał możliwości ekspozycji literackich własnych doznań. Doskonale posługuje się prozą, klarowne, świetnie zarysowane sceny życia zjednały mu duże grono wiernych czytelników. Wydawałoby się, że tomik wierszy będzie inny niż jego proza. Nic bardziej mylnego. Najnowszy tomik wierszy Lizakowskiego to klarowny obraz równie emocjonujący dla czytelnika, a przy tym z dreszczem metafizycznych przeżyć. Znajdziemy w nim świat opowieści emigranta z bagażem doświadczeń życiowych zebranych między Dolnym Śląskiem a Kalifornią. Lizakowski jako poeta i prozaik w ciągłej podróży, poznający wciąż nowych ludzi.

Czytaj dalej


Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia św. Agnieszki

17 lutego 2018 r. w parafii pw. Ducha Świętego Stowarzyszenie św. Agnieszki w Bielawie zorganizowało spotkanie o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela.  O pielgrzymowaniu i doświadczeniu wędrówki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela opowiedzieli pielgrzymi z Lubina.  W spotkaniu uczestniczyła m.in. Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy i Rafał Kuśmierek – radny Rady Miejskiej Bielawy.

Czytaj dalej


Ryszard Fritsche – kapelmistrz Orkiestry Dętej w Bielawie

Ryszard Fritsche urodził się 27 lutego 1938 r. w Zduńskiej Woli w powiecie sieradzkim. Do Bielawy przyjechał w 1950 r. Od 1951 do 1953 r. muzyki uczył się przy kapelmistrzu Jagodzińskim w zakładzie im. Dąbrowszczaków (później Bieltex). We wrześniu 1953 r. przeszedł do Zakładowego Domu Kultury BZPB im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Od 1 sierpnia 1958 r. objął zastępstwo-kapelmistrzostwo Zakładowej Orkiestry Dętej (w zastępstwie za Bernarda Debicha). Po śmierci Bernarda Debicha w 1965 r. został wybrany na kapelmistrza Orkiestry. Kapelmistrzem Orkiestry był do 1980 r.

Czytaj dalej


„Nowe Książki” o bielawskim wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana

Na lamach ogólnopolskiego pisma „Nowe Książki” (nr 11, 2016) ukazała się recenzja Dziennika pieszyckiego Pieszyce`s diary Adama Lizakowskiego. Publikacja Adama Lizakowskiego wydana przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w serii literackiej Sudecka poezja i proza XVII Sudetian poetry and prose  została omówiona przez Zbigniewa Chojnowskiego. Adam Lizakowski w swoim Dzienniku opowiada o swoim domu rodzinnym w Pieszycach, podwórku, zabawach z rówieśnikami o szkole. Wspomina swoją pracę w Zakładowym Domu Kultury Bieltexu w Pieszycach, wspomina swoja pracę listonosza, wspomina również panią z księgarni, która zawsze odkładała mu cenne książki. Adam Lizakowski opowiada jak wyjechał z kraju w październiku 1981 r. przed stanem wojennym. Dla Chojnowskiego Dziennik Lizakowskiego to: „Literatura (która)  służy ludziom jako podręczny wehikuł czasu”. Analizując wydarzenia polityczne, społeczne i prywatne życie Lizakowskiego na kartach Dziennika, Chojnowski stwierdza że: „to sprawnie napisany autentyk literacki, dokumentujący życiowy „przełom” młodego Polaka z prowincji, z Pieszyc u podnóża Gór Sowich w Kotlinie Dzierżoniowskiej”. Publikacja została wydana w ramach Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, a promocja którą poprowadziła dr Beata Hebzda-Sołogub i dr Rafał Brzeziński odbyła się 23 czerwca 2016 r. we Wrocławskim Domu Literatury.

Czytaj dalej


Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje

29 grudnia 2017 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje. Jest to wybór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXIII tom z tej literackiej serii. Publikacja ta kończyła literacki rok 2017, a jednocześnie była ostatnim wydarzeniem w roku jubileuszowego 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. 

W promocji publikacji Sudeckiej biblioteki impresje udział wzięli poeci których wiersze znajdziemy w tomiku: Krzysztof Pasek, dr Rayszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Bulerska, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Krzysztof Urzędowski i Maria Grabowska.  W spotkaniu uczestniczyli także zaprzyjaźnieni z redakcją Bibliotheca Bielaviana: Marta Gwiżdż, Weronika Karwacka, Ewa Muszkalska i Danuta Maciejewska.  Spotkanie, które poprowadził dr Rafał Brzeziński, otworzyła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Czytaj dalej