Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 19 sierpnia 2018 r.

19 sierpnia 2018 r. odbędzie się kolejna Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpocznie się o godz. 11.00 przy ul. Wodnej 1. Zwiedzimy kolejną część dolnej Bielawy tym razem przejdziemy ul. Wodną. Obejrzymy dawne zabudowania gospodarstwa rolnego i owczarni majoratu hrabiów Seidlitz-Sandreczkich, które w latach 30. XX w. stały się własnością spółki „Schlesische Landgesellschaft m.b.H. Breslau” (Śląskie Towarzystwo Ziemskie z siedzibą we Wrocławiu). 

Każdy, nowy, uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 12 sierpnia 2018 r.

12 sierpnia 2018 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy dolnej Biedronce przy ul. Wolności. Zwiedziliśmy kolejną część dolnej Bielawy tym razem ul. Tkacką i u. Brzeżną. Zaczęliśmy od budynku przy ul. Tkackiej 17. Tutaj mieściło się dawne gospodarstwo rolne, które na przełomie XIX i XX w. należało do mistrza masarskiego Gustava Webnera z Dzierżoniowa. Od lat 20. XX w. gospodarstwo należało do Gustava Wollnego. Historia tego miejsca zatoczyła koło. W 1945 r. zamieszkały tutaj rodziny polskie z Hajnówki Piotra Taraziewicza i Witolda Gawryckiego. W 1990 r. w budynku pod nr. 17 Henryka i Jerzy Gawryccy prowadzili swój pierwszy sklep z wyrobami wędliniarskimi, a dzisiaj prowadzą dwupokoleniowe, najbardziej renomowane w Polsce przedsiębiorstwo Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki.

Ta część Bielawy to dawniej IV rejon, który był była najludniejszy i najbardziej uprzemysłowiony. W dawnych czasach rejon ten miał dwa oblicza, charakter wielkomiejskiego rozmachu miasta przyszłości wzdłuż ul. Wolności i typowo rolniczego oblicza Bielawy wzdłuż ul. Tkackiej i ul. Brzeżnej. Tę część nazywaną tzw. małą stronę zwiedzimy w najbliższą niedzielę.

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Echa Powstania Warszawskiego w Bielawie

Powstanie Warszawskie, trwające od 1 sierpnia 1944 r. do 3 października 1944 r., było wystąpieniem zbrojnym wymierzonym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstanie było zorganizowane przez Armię Krajową. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Po upadku Powstania wielu mieszkańców Warszawy została wzięta do niewoli i wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, a ze względu na skutki Powstania, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne za jedno z najtragiczniejszych zrywów Polaków. Jedną z takich cywilnych osób biorących udział w Powstaniu Warszawskim była Daniela Kruszyńska – mieszkanka Bielawy. (fragment wywiadu wideo)

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 15 lipca 2018 r.

15 lipca 2018 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 koło budynku przy ul. Wolności 31. O tym budynku rozmawialiśmy na poprzedniej Wędrówce. Mieściła się tutaj dawna, przedwojenna mleczarnia. Zwiedzimy kolejną część dolnej część Bielawy gdzie mieściły się największe zakłady przemysłu włókienniczego. Zobaczyliśmy również miejsca, gdzie dawniej tętniło życie rzemieślniczo-kupieckie. Ciekawostką było dawne ogrodnictwo warzywne należące do królewskiego inspektora ogrodnictwa. 

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 8 lipca 2018 r.

8 lipca 2018 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 koło budynku przy ul. Wolności 60. Zwiedziliśmy dolną część Bielawy, dawniej IV rejon (jeden z czterech, co ciekawe numeracja szła od góry). Ta część Bielawy była najludniejsza i najbardziej uprzemysłowiona. W dawnych czasach rejon ten miał charakter wielkomiejskiego rozmachu miasta przyszłości. Znajdowały się tutaj liczne, duże fabryki przemysłu włókienniczego, przemysłu spożywczego, znajdowały się tutaj warsztaty rzemieślnicze, liczne sklepy i osiedla domów jedno i wielorodzinnych dla pracowników przemysłowych. Życie gospodarcze tętniło, a liczne mostki na potoku Bielawica były łącznikiem między dwoma światami, wielkomiejskim przy ul. Wolności i wiejskim przy ul. Brzeżnej i ul. Tkackiej.     

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Promocja Przewodnika po Bielawie

29 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbędzie się promocja książki dra Rafała Brzezińskiego pt. Bielawa. Wędrówki ulicami miasta. Przewodnik.  Jest to ważne, historyczne dla miasta wydarzenie literacko-turystyczne. To publikacja długo oczekiwana nie tylko przez turystów przyjeżdżających do Bielawy ale także, a może przede wszystkim, przez jej mieszkańców – miłośników tego miasta. Do tej pory – poza broszurami i folderami – zainteresowani ofertą turystyczną Bielawy musieli sięgać do opracowań ogólnych, do albumów, do kronik czy wydawnictw monograficznych. Bielawa do tej pory nie miała przewodnika turystycznego ani przed II wojną światową, ani po wojnie.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 17 czerwca 2018 r.

17 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna, czwarta, Wędrówka ulicami miasta. Spotkaliśmy się przy sklepie Biedronka (dolna) przy ul. Wolności 67. Tutaj stał budynek przędzalni odpadkowej zakładu włókienniczego „G.F. Flechtner” (budynek fabryczny został wyburzony w kwietniu 2008 r.). Stąd ruszyliśmy w górę ulicy Wolności, do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta. Podczas Wędrówki rozmawialiśmy o miastotwórczym przemyśle włókiennictwa bawełnianego i rodzącym się wielkim przemyśle spożywczym.
We wtorek 19 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w hotelu Pałac Bielawa przy ul. Piastowskiej 23 odbędzie się promocja książki pt. Bielawa. Wędrówki ulicami miasta. Przewodnik.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 10 czerwca 2018 r.

10 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna, trzecia, Wędrówka ulicami miasta. Spotkaliśmy się przy przystanku autobusowym przy sklepie Netto.  Rozmawialiśmy o Bielawie z czasów, kiedy podzielona była na dwie części tzw. „mniejszą” i „większą”. Odnaleźliśmy ślady rozbudowy miasta z okresu kiedy wytyczano nowe ulice takie jak ul. 1 Maja i jej łączniki z ul. 3 Maja i ul. Wolności. Obejrzeliśmy ślady po dawnej winiarni przy ul. Wolności, młynie zbożowym przy ul. Wojska Polskiego i browarze przy ul. Tkackiej. Zaskoczeniem dla wszystkich okazała się zachowana brama wjazdowa do młyna zbożowego z inicjałami właściciela młyna „F” i „St” – Friedricha Steinbricha. Obejrzeliśmy domy ogrodników dawnego ogrodnictwa majątku hrabiowskiego rodziny Sandreckich, a także enklawę osiedla domów wielorodzinnych przy Parku Miejskim dla chorych na gruźlicę. W Wędrówce uczestniczyło ok. 40 osób. Jest nas coraz więcej. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji. Wędrówkę prowadził dr Rafał Brzeziński.

Kolejna Wędrówka odbędzie się 17 czerwca 2018 r. – spotykamy się o godz. 11.00 na parkingu przed sklepem Biedronka (dolna) przy ul. Wolności 67. 

Czytaj dalej