Przewodnik po Bielawie. Wędrówka ulicami miasta 7 sierpnia 2022 r.

7 sierpnia (niedziela) 2022 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta (IV sezon Wędrówek). Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 na pl. Kościelnym. Tematem Wędrówki był układ hydrologiczny Bielawy przed melioracją potoku Bielawica (wypływa z Gór Sowich) i Czerwonego Potoku (wypływa od Jodłownika). Wędrowaliśmy w widłach tych dwóch potoków, które przed melioracją i  połączeniem były […]

Czytaj dalej


Tragiczne echa Powstania Warszawskiego w Bielawie

Powstanie Warszawskie do dzisiaj budzi wiele kontrowersji, desperacka decyzja o rozpoczęciu Powstania była nieodpowiedzialna i przyczyniła się do wielkiej tragedii narodu polskiego, społeczeństwa nie tylko Warszawiaków, klęska militarna i ogromne straty w ludziach. Powstanie Warszawskie, trwające od 1 sierpnia 1944 r. do 3 października 1944 r., było wystąpieniem zbrojnym wymierzonym przeciwko okupującym Warszawę  wojskom niemieckim. Powstanie było zorganizowane przez Armię Krajową. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Po upadku Powstania wielu mieszkańców Warszawy została wzięta do niewoli i wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, a ze względu na skutki Powstania, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne za jedno z najtragiczniejszych zrywów Polaków. Powstanie Warszawskie, trwające od 1 sierpnia 1944 r. do 3 października 1944 r., było wystąpieniem zbrojnym wymierzonym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstanie było zorganizowane przez Armię Krajową. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Po upadku Powstania wielu mieszkańców Warszawy została wzięta do niewoli i wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, a ze względu na skutki Powstania, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne za jedno z najtragiczniejszych zrywów Polaków. Jedną z takich cywilnych osób biorących udział w Powstaniu Warszawskim była Daniela Kruszyńska – po wojnie mieszkanka Bielawy. (fragment wywiadu wideo)

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówka ulicami miasta 3 lipca 2022 r.

3 lipca (niedziela) 2022 r. odbyła się Wędrówkę ulicami miasta (IV sezon Wędrówek). Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy Kapliczce przy ul. Wodnej na tzw. Żabich Dołach. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Podczas Wędrówki rozmawialiśmy o tym rejonie Bielawy – kolebce cywilizacyjnej miasta. To tutaj, wzdłuż potoku Bielawica, zostały odnalezione najstarsze ślady osadnictwa człowieka […]

Czytaj dalej


Wizyta w Bielawie I sekretarza ambasady Szwecji w Berlinie w Niemczech

13 czerwca 2022 r. Bielawska Placówka Muzealna w Bielawie gościła Johana Dittricha Hallberga – I sekretarza ambasady Szwecji w Berlinie w Niemczech. Przyjechał on wraz z rodziną w poszukiwaniu korzeni w przedwojennej Bielawie. Podczas spotkania z drem Rafałem Brzezińskim udało się ustalić miejsce zamieszkania i działalności gospodarczej przodka Johana Dittricha Hallberga – Ewalda Dittricha. Ewald […]

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówka ulicami miasta 12 czerwca 2022 r.

12 czerwca (niedziela) 2022 r. odbyła się druga Wędrówka ulicami miasta. Jest to już czwarty  sezon Wędrówek. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Spotkaliśmy się przy Wolności 67 gdzie na przy dawnym zakładzie Flechtnera rozmawialiśmy o rozwoju przemysłu włókienniczego i o podziale miejscowości  na tzw. „małą” i 'dużą’ stronę Bielawy. Omawialiśmy także gospodarcze aspekty okresu II […]

Czytaj dalej


Wśród tchórzy wraków – debiut literacki Małgorzaty Dudek

8 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c odbyło się spotkanie z Małgorzatą Dudek, która promowała swój debiutancki, autorski tomik „Wśród tchórzy wraków”. Tomik wierszy został wydany przez  wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana bielawskiej biblioteki w literackiej serii Sudecka poezja i proza. Spotkanie poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Tomik […]

Czytaj dalej


Pieszycka Księga Umarłych Adama Lizakowskiego

Szanowni Państwo
Drodzy Przyjaciele!!!
Tomik wierszy poświęcony zmarłym obywatelom Pieszyc pt. Pieszycka Księga Umarłych  (ponad 30 osób) uzyskał finansowe wsparcie Polskiego Instytutu Literackiego i zostanie wydany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wiele z tych wierszy było wcześniej publikowanych na portalu Doba.pl Dzierżoniów oraz na stronach Sudeckiej Antologii Poezji i Prozy wydawanej przez Bibliotheca Bielaviana w Bielawie. Książka ma ukazać się jesienią tego roku w nakładzie 1500 egzemplarzy.

Czytaj dalej