Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje

29 grudnia 2017 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje. Jest to wybór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXIII tom z tej literackiej serii. Publikacja ta kończyła literacki rok 2017, a jednocześnie była ostatnim wydarzeniem w roku jubileuszowego 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. 

W promocji publikacji Sudeckiej biblioteki impresje udział wzięli poeci których wiersze znajdziemy w tomiku: Krzysztof Pasek, dr Rayszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Bulerska, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Krzysztof Urzędowski i Maria Grabowska.  W spotkaniu uczestniczyli także zaprzyjaźnieni z redakcją Bibliotheca Bielaviana: Marta Gwiżdż, Weronika Karwacka, Ewa Muszkalska i Danuta Maciejewska.  Spotkanie, które poprowadził dr Rafał Brzeziński, otworzyła Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Czytaj dalej


Wigilia w Zespole Ośrodków Wsparcia

20 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego.  W spotkaniu uczestniczyli podopieczni Zespołu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Władysław Kroczak,  zastępca burmistrza Bielawy Witold Runowicz, radna powiatu dzierżoniowskiego Irena Skibniewska-Kozak, Małgorzata Greiner, biskup świdnicki Adam Bałabuch, ksiądz Krzysztof Pełech, ksiądz Cezary Ciupiak i wielu innych gości. 

Czytaj dalej


Finał ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

15 grudnia 2017 r.  o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie poznalismy laureatów ogólnopolskiego VI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście. Finał Konkursu połączony jest z promocją tomiku pokonkursowego literackiej serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XXII.

Czytaj dalej


V Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy 2017

17 grudnia 2017 r. w Bielawie odbył się V Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Odbyły się występy na scenie i kolędowanie. Wystawione były także kiermasze ze świątecznymi ozdobami. Wśród stoisk znalazło się także miejsce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie która wystawiły publikacje swojego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana. Goście mogli się zapoznać się z rocznikiem miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2016”, tomikami poezji i prozy wydawanej w serii Sudecka poezja i publikacją wydawnictwa bibliotecznego 25 lat samorządu bielawskiego 1990-2015.

Czytaj dalej


Pamiętam powódź – premiera książki i filmu

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana” raz Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza zapraszają na bielawską premierę książki oraz filmu poświęconego 20. rocznicy powodzi z 1997 r. Publikacja „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź” oraz dołączony do niej film są efektem całorocznego projektu kulturalnego działającego na Dolnym Śląsku w 2017 r.

Data: 13 grudnia, 2017 r. godz. 17.00. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19 c.

Czytaj dalej


Zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner – koordynacja ferii zimowych 2018

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się robocze spotkanie zastępcy burmistrza Bielawy Małgorzaty Greiner z dyrektorami i kierownikami jednostek samorządowych w sprawie organizacji ferii zimowych 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Ewa Kowalik – dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych, Beata Pastuszka – kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie i Marcin Rak – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz Bielawy Małgorzata Greiner zorganizowała to pierwsze spotkanie celem koordynacji planowanej oferty feryjnej w 2018 r.

Czytaj dalej


Komin Bielbawu runął o godz. 14.41

1 grudnia 2017 r. o godz. 14.41  został zburzony ponad 120-letni komin dawnego zakładu włókienniczego Bielbaw. Od 1904 r. działała tutaj kuźnia zakładów włókienniczych „Christian Dierig” pracująca dla jednej z sal tkalni. Po 1945 r., po znacjonalizowaniu zakładu, funkcjonowała tutaj odlewnia żeliwa Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Komin miał ponad 40 m.

Czytaj dalej