Ulica Piastowska


0

Na adres reakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” Władysław Rogowski przesłał kolejne współczesne zdjęcie, tym razem ul. Piastowska (Dierigstraße). 
Ul. Piastowska (przed wojną: Dierigstraße – nazwa nadana w dowód uznania dla rodziny Dierigów, …

Czytaj

Skip to content