Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

Redaktor Naczelny Bibliotheca Bielaviana

dr Rafał Brzeziński

tel. 785 585 656

email: bibliothecabielaviana@gmail.com