Wykład dra Bartłomieja Perlaka

11 kwietnia 2018 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie odbył się wykład dra Bartłomieja Perlaka. Jest to historyk młodego pokolenia. Urodził się w Dzierżoniowie. W swojej naukowej pracy doktorskiej zajmował się tematyką internowanych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Dr Bartłomiej Perlak w swojej pracy naukowej zajmuje się historią najnowszą. W 2010 r. wydał książkę Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku.  Jest współredaktorem bielawskiego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”, znany jest bielawskiej społeczności z takich artykułów jak: Polskie początki sportu w powojennej Bielawie w latach 1945-1950 i Powstanie i działalność Państwowej Wytwórni Urządzeń Radiokomunikacyjnych w Bielawie w latach 1946-1968. Jest też współautorem artykułu 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie. 

Czytaj dalej


Inauguracja Bielawskich Obchodów 100-lecia Niepodległości

22 marca 2018 r. w dawnym Teatrze Robotniczym odbyła się Uroczysta Inauguracja Bielawskich Obchodów 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. W holu zostały zaprezentowane plakaty historyczne przygotowane podczas lekcji muzealnych i warsztatów zorganizowanych przez Bielawską Placówkę Muzealną – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Wszystkich zaproszonych gości przywitał burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa.  Zostało zaprezentowane oficjalne logo obchodów miejskich wyłonione w drodze konkursu.  Okolicznościowe wykłady historyczne wygłosili historycy: Andrzej Sepełowski i dr Rafał Brzeziński.  Inaugurację podsumowała zastępca burmistrza Bielawy Jadwiga Horanin, która podziękowała wszystkim za udział w organizacji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

Czytaj dalej


Spotkanie z Dorotą Ciszewską

7 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku wierszy Doroty Ciszewskiej Chmura życia. Publikacja wydana jest w bibliotecznym wydawnictwie Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Spotkanie, które prowadziła Jolanta Maniecka cieszyło się dużym zainteresowaniem co przełożyło się na frekwencję. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ przeważały kobiety, a panów była czwórka. Tomik wierszy, jak sama poetka mówi, to poezja kobieca. Jest doskonałą lekturą dla kobiet samotnych, zagubionych, tęskniących, pełnych nadziei i oczekujących: „…pozwolę nadziei napełnić się./ Oto mój duchowy tlen …”. Dorota Ciszewska pisze dla każdej z kobiet, która może powiedzieć to co poetka: „… Miłość, radość to mój cel.”  Poetka dodaje w innym wierszu: „Zasługujesz na miłość o świcie,/ (…) Nie bój się kochać, marzyć i śnić,”.  Tomik Chmura życia to poezja smutku samotności wyrażanych w niedokończonych wersach i myślach, poezja dla samotnych kobiet podsumowana słowami: „Smutno, smutno mi,/ szczęścia nie da mi nikt.”.  Na końcu spotkania Dorota Ciszewska zapewniła kobiety: „wiedzcie o tym, że inne wiersze też dla nas. Jeżeli będziecie czytać to po prostu są o was. Jesteście cudowne”.

Czytaj dalej


Wystawa Mundury Orkiestry Dętej

28 lutego 2018 r. w bielawskim muzeum – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie odbyło się otwarcie wystawy Mundurów Orkiestry Dętej. Mundury, które nosili członkowie orkiestry oraz instrumenty po raz pierwszy zostały wystawione przez bielawskie muzeum. Kolekcja ta pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku, lat świetności orkiestry, która liczyła wówczas 104 muzyków.
Otwarcia wystawy dokonali: zastępca burmistrza Jadwiga Horanin, dyrektor MBP Urszula Ubych oraz prezes Sudeckiej Agencji Artystycznej SART Roman Pajda. Wśród licznie przybyłych na tę uroczystość gości byli m.in. radni Rady Miejskiej Bielawy: Leszek Stróżyk, Krzysztof Możejko oraz Kazimierz Rachowiecki. W trakcie zwiedzania wystawy goście słuchali koncertu Orkiestry Dętej SART, która kontynuuje tradycje muzyczne orkiestry dętej Bielbawu powstałej w 1946 r. Po otwarciu wystawy i koncercie Orkiestry dr Rafał Brzeziński, historyk, wygłosił wykład pt. 70 lat Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016. Początek. Z wykładu słuchacze dowiedzieli się,że to rok 1946 jest rokiem założenia orkiestry. Ważnym momentem dla orkiestry było pierwsze, publiczne wykonanie hymnu polskiego 30 kwietnia 1946 r. na pl. Wolności. 
Po wykładzie zebrani goście dzielili się swoimi wspomnieniami odnośnie działalności zakładowej Orkiestry Dętej. Prezes SART Roman Pajda dziękował dyrekcji MBP i pracownikom muzeum za odświeżenie mundurów i eksponatów związanych z Orkiestrą i godne ich przechowywanie.
Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie wpisuje się w cykl miejskich imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. To dzięki muzykom z Orkiestry Dętej tradycje przedwojennej muzyki orkiestr detych kontynuowane były w powojennej Bielawie.
Wystawę „Mundury Orkiestry Dętej” w Bielawie można zwiedzać do końca marca 2018 r. w dziale regionalno-badawczym MBP przy ul. Piastowskiej 19b.

Czytaj dalej


Promocja książki Adama Lizakowskiego

23 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku poezji Adama Lizakowskiego Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy. Spotkanie poetyckie poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Adam Lizakowski to znany poeta w Polsce i za granicą. Współpracuje z bielawskim wydawnictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Bibliotheca Bielaviana. W naszym wydawnictwie opublikował m.in. Dziennik pieszycki, w którym opowiada o swoim domu rodzinnym w Pieszycach, podwórku, zabawach z rówieśnikami i szkole. Opowiada także jak wyjechał z kraju w październiku 1981 r. tuż przed stanem wojennym. Tyle pisał prozą. Tym razem w tomiku Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy, Adam Lizakowski prezentuje nam wierszowany świat swoich młodzieńczych przeżyć targających duszą poety. Lizakowski od zawsze był poetą. Zawsze poszukiwał możliwości ekspozycji literackich własnych doznań. Doskonale posługuje się prozą, klarowne, świetnie zarysowane sceny życia zjednały mu duże grono wiernych czytelników. Wydawałoby się, że tomik wierszy będzie inny niż jego proza. Nic bardziej mylnego. Najnowszy tomik wierszy Lizakowskiego to klarowny obraz równie emocjonujący dla czytelnika, a przy tym z dreszczem metafizycznych przeżyć. Znajdziemy w nim świat opowieści emigranta z bagażem doświadczeń życiowych zebranych między Dolnym Śląskiem a Kalifornią. Lizakowski jako poeta i prozaik w ciągłej podróży, poznający wciąż nowych ludzi.

Czytaj dalej


Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia św. Agnieszki

17 lutego 2018 r. w parafii pw. Ducha Świętego Stowarzyszenie św. Agnieszki w Bielawie zorganizowało spotkanie o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela.  O pielgrzymowaniu i doświadczeniu wędrówki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela opowiedzieli pielgrzymi z Lubina.  W spotkaniu uczestniczyła m.in. Jadwiga Horanin – zastępca burmistrza Bielawy i Rafał Kuśmierek – radny Rady Miejskiej Bielawy.

Czytaj dalej