74. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 2019 r. na Pl. Kombatantów w Bielawie obchodzono 74. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Organizatorem obchodów był przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Ryszard Dźwiniel oraz burmistrz miasta Andrzej Hordyj. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Jarosław Florczak. W obchodach wzięły udział: władze Bielawy, reprezentacji szkół, stowarzyszeń i harcerstwa oraz kombatanci, którzy przeżyli drugą wojnę światową. Na zakończenie uroczystości wszyscy złożyli kwiaty pod Obeliskiem.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 5 maja 2019 r.

5 maja 2019 r. odbyła się pierwsza, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy fontannie z sową na pl. Wolności. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Na początku Wędrówki omówiliśmy rozwój przestrzenny Bielawy: wsi a później miasta. Szczególną uwagę poświęciliśmy na plac, który powstał z przykrycia potoku Bielawica biegnącego dzisiaj pod pl. Wolności. Plac ten łączył dwa światy: tzw. małą stronę – czyli wiejską Bielawę i dużą stronę – czyli miejską Bielawę.
Kolejna Wędrówka ulicami Bielawy, odbędzie się 19 maja 2019 r. o godz. 11.00. Startujemy z pl. Kościelnego. Zapraszamy

Czytaj dalej


Promocja tomiku wierszy Marka Cieśli Im-puls

7 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja tomiku wierszy Marka Cieśli Im-puls. Publikacja została wydana w wydawnictwie bibliotecznym Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Spotkanie prowadziła Jolanta Maniecka. Marek Cieśla jest znanym poetą, malarzem, również śpiewa i gra. Jego wiersze ukazały się m.in. we wcześniejszych publikacjach naszego bielawskiego wydawnictwa. W 2013 r. ukazał się jego tomik Im… serii literackiej Sudecka poezja i proza V, a w 2017 r. w antologii Sudeckiej biblioteki impresje. Wybór wierszy w serii Sudecka poezja i proza XXIII.

Czytaj dalej


10 lat Klubu Pozytywka

7 maja 2011 r. w Teatrze Robotniczym odbyła się uroczystość 10-lecia Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej Pozytywka działającej w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy. (fot. Tomasz Płonka). Pozytywka działalność swoją w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie zakończyła w 2016 r.

Czytaj dalej


Wędrówki ulicami miasta 2019 – otwarcie sezonu turystycznego w Bielawie

5 maja 2019 r. odbędzie się pierwsza Wędrówka ulicami miasta 2019. Start odbędzie się przy fontannie z sową na pl. Wolności w Bielawie o godz. 11.00. Organizatorem Wędrówek jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Każdy z uczestników, jak w poprzednim roku, otrzyma pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji. Mam nadzieję na kolejny udany sezon turystyczny w mieście podczas Wędrówek ulicami miasta 2019. Zapraszam.

Czytaj dalej


Goście z Warendorfu i Lingen z wizytą u burmistrza Bielawy

30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się spotkanie burmistrza Bielawy dr. Andrzeja Hordyja z przedstawicielami Heimatbund Kreis Reichenbach Eulengebirge. Goście z Warendorfu i Lingen przekazali do Bielawskiej Placówki Muzealnej kolejną część pamiątek zbieranych przez dawnego mieszkańca Bielawy nieżyjącego Johannesa Leuchtenbergera. Goście odwiedzili bielawskie muzeum, zwiedzili Bielawę i poznali jej historię. 

Czytaj dalej


Kronika Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielawie 1961-1976

Przedstawiamy filmy pt. Kronika Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielawie przy ul. Polnej 2. Prezentujemy kronikę w częściach prowadzoną w latach 1961-1976. Ręcznie pisana Kronika została przekazana do Bielawskiej Placówki Muzealnej – działu regionalno-badawczego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2012 r. Tę ręcznie pisaną kronikę prowadził Roman Styrcz – wychowawca wielu pokoleń tej szkoły i  dyrektor tej szkoły. Wartością tej kroniki to przede wszystkim jej niesamowita szata graficzna, rysunki opracował właśnie Roman Styrcz.

Czytaj dalej


Literacka Bielawa

Redakcja Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie przygotowuje w swojej serii Sudecka poezja i proza publikację pt. Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy. Zapraszamy autorów związanych z naszą serią do nadsyłania swoich tekstów poetyckich do 31 marca 2019 roku, Promocja antologii Sudecka poezja i proza XXIX. Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy. odbędzie się 15 maja 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, ul. Piastowska 19c o godz. 17.00.

Czytaj dalej


Promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara

15 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara W rosochach myśli. Publikacja została wydana nakładem bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza jako XXVII tom.  Tomik wierszy ujęty w czterech rozdziałach Ręce Matki, Świtu nastanie, Zwiastun wiatru i Zmierzch to najbardziej różnorodny, emocjonalny, oddający stan umysłu poety, który stoi na rozdrożu swego życia. Myśli Stanisława Wojnara jak w rosochach, wybujałe, ujęte w klamry poezji są próbą podsumowania dotychczasowych osiągnięć w życiu prywatny, zawodowym jak i w twórczym. Zapraszamy na promocję.

Czytaj dalej