Komin Bielbawu runął o godz. 14.41

1 grudnia 2017 r. o godz. 14.41  został zburzony ponad 120-letni komin dawnego zakładu włókienniczego Bielbaw. Od 1904 r. działała tutaj kuźnia zakładów włókienniczych „Christian Dierig” pracująca dla jednej z sal tkalni. Po 1945 r., po znacjonalizowaniu zakładu, funkcjonowała tutaj odlewnia żeliwa Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego (później Bielbaw). Komin miał ponad 40 m.

Czytaj dalej


21 XI 2018 r., I sesja Rady Miejskiej Bielawy VIII Kadencji

21 listopada 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy zwołana przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. Była to pierwsza sesja Rady Miejskiej Bielawy VIII Kadencji. Ślubowanie złożył burmistrz Bielawy dr Andrzej Hordyj oraz radni RM Bielawy. Przewodniczącym RM Bielawy został Ryszard Dźwiniel, a wiceprzewodniczącymi Leszek Staszewski i Jarosław Florczak.

Czytaj dalej


W hołdzie Teodorowi Mierzei

15 listopada 2018 r. członkowie redakcji rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie bielawskiego reżysera Teodora Mierzei. Czas i miejsce było wyjątkowe. W 2014 r., kiedy odnalazłem miejsce pochówku Teodora Mierzei na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu było to miejsce zaniedbane i zapomniane. Jak na wielkiego bielawianina było to miejsce niegodne człowieka, który przez cztery dekady tworzył pismo Krosno i Teatr Robotniczy. Dzisiaj grób Teodora Mierzei wykonany z marmuru może napawać dumą każdego bielawianina. Pięknie wykonany w brązie królewskim grób lśni nowością i z godnością wskazuje miejsce pochówku Teodora Mierzei. To miejsce napawa optymizmem w ludzi dobrych i szlachetnych, którzy przyczynili się do godnego i chrześcijańskiego gestu. Tego dobrego człowieka poznałem osobiście. Jest nim Robert Glądała, bielawski kamieniarz. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tak skromnym człowiekiem, w którym drzemie taka szlachetność. Robert Glądała własnym sumptem i własną pracą wykonał nagrobek Teodora Mierzei. Bezinteresowna szlachetność wypływająca z ludzkiego odruchu może być wzorem dla każdego bielawianina.  Bez rozgłosu i w cieniu „wielkich spraw” Robert Glądała dokonał rzeczy niezwykłej i wielkiej. Pokazał prawdziwy szacunek dla zmarłego.   

Nad grobem Teodora Mierzei redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana” Urszula Ubych (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie), Leszek Musiał, dr Rafał Brzeziński (redaktor naczelny rocznika miejskiego) i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wysłuchali pięknej przemowy Leszka Musiała i dyrektora Biblioteki Urszuli Ubych o przywróceniu pamięci o reżyserze  Teatru Robotniczego i szlachetnej postawie Roberta Glądały.

Czytaj dalej


Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2017”

13 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2017”. Jest to już dziewiąta publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a redaktorem dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Święto Niepodległości w Bielawie 2018

11 listopada 2018 r. w Bielawie odbyło się uroczystość Święta Niepodległości. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk. Wiązanki kwiatów dla uczczenia 11 Listopada złożyły tego dnia władze miasta przewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy Marta Masyk, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, a także kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, szkół i placówek oświatowych. 

Oprawę muzyczną Święta Niepodległości wykonał bielawski chór Czerwona Jarzębina pod przewodnictwem Elżbiety Zachowskiej.

Czytaj dalej


Wędrówki ulicami miasta 28 października 2018 r.

28 października 2018 r. odbyła się dwunasta Wędrówka ulicami Bielawy. To była już ostatnia Wędrówka z półrocznego projektu promocji turystycznej Bielawy 2018. Uczestnicy Wędrówki spotkali się przy bramie cmentarza parafialnego przy ul. Stefana Żeromskiego. Ulicami miasta snu i śmierci przeszliśmy się śladami znanych, zasłużonych bielawian. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. 

Podczas Wędrówki odkrywaliśmy inskrypcje i zdobnictwo kamieniarskie, by odpowiedzieć sobie na pytanie czy przedwojenny cmentarz katolicki w Bielawie to miasto snu we władaniu boga Hypnosa, czy może jest to miasto śmierci w rękach boga Tanatosa. Znaleźliśmy liczne detale pąków makowych – symbolizujących sen, skrzyżowanych ze zgaszonymi, odwróconymi pochodniami – symbolizującymi śmierć, a niesionymi przez Tanatosa. Dwoistość miasta snu i śmierci współgra na cmentarzu bielawskim, a spokoju i ciszy w tym mieście pilnują dwaj bracia Hypnos i Tanatos. Ornamentyka kamieniarskich detali jest bogata, odnaleźć można liście palmowe, wieńce wawrzynu, litery alfa i omega, korony cierniowe, kamienne drzewa, posągi Jezusa i aniołów, personifikacje śmierci.

Czytaj dalej